Trençevska: Grevistëve do t’iu paguhen vetëm kontributet, nuk është kërcënim por respektim i ligjit

Nuk bëhet fjalë për presion apo shantazh, por për respektim të Ligjit për marrëdhënie të punës dhe marrëveshjes kolektive, thotë ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, që punëtorëve në kopshte në grevë do t’u paguhen vetëm kontributet pas bazës minimale, transmeton Portalb.mk

“Marrëveshja kolektive përcakton qartë se çfarë në rast greve dhe çfarë detyrohet punëdhënësi. E njëjta gjë përcaktohet edhe në Ligjin për marrëdhëniet pune ku thotë se në kushtet e grevës punëdhënësi është i obliguar që të gjithë ata punëtorë që janë në grevë t’u paguajë kontribute në bazën më të ulët për pagesën e kontributeve. Neni tjetër i ligjit, 241, i jep mundësi SASHK-ut që t’iu sigurojë neto-pagë të gjithë atyre punëtorëve të cilët janë në grevë. Prandaj, konsideroj se bëhet fjalë për respektimin e ligjit dhe marrëveshjes kolektive, e jo për ndonjë presion apo shantazh nga ana e Ministrisë ndaj çerdheve, gjegjësisht punëtorëve që janë në grevë”, tha Trençevska mëngjesin e sotëm.

Nëse ajo nënshkruan që rrogat t’iu paguhen grevistëve, siç thotë ajo, mund të përgjigjet edhe penalisht.

“Unë duhet të respektoj ligjin dhe marrëveshjen kolektive. Gjithçka që do të bëhet jashtë Ligjit për marrëdhënie pune do të jetë shpërdorim i pozitës zyrtare dhe duke qenë se ka të bëjë me implikime fiskale do të mbaj përgjegjësi penale. Nuk dua të përfshihem në një gjë të tillë”, tha ministrja.

Trençevska tha se oferta e rritjes së pagave prej 10% dhe përgatitja e një metodologjie të re që do të thotë rritje e vazhdueshme e pagave në sektorin publik është ajo që mund të ofrojë Qeveria për momentin. Rritja më shumë ose 18 për qind siç kërkon SASHK-u, siç tha ai, do të çonte në probleme të reja me inflacionin.

“Qeveria ka ofruar zgjidhjen që është më e përshtatshme për sa i përket buxhetit që ka dhe për të mos shkaktuar asnjë problem të padëshiruar inflacioni në vend. Në kuadër të dialogut me përfaqësuesit e SAShK-ut, Qeveria dha zgjidhjen e rritjes së pagave prej 10% në stafin e arsimit dhe kopshteve, duke hapur procesin e përgatitjes së një marrëveshjeje të re të përgjithshme kolektive për sektorin publik e cila do të përfshijë një metodologji të re që do të thotë rritje konstante e pagave në sektorin publik, e ajo është që pagat vjetore të harmonizohen me rritjen e kostos së jetesës dhe të pagës mesatare”, tha Trençevska.

Ajo kujtoi se nga seanca e djeshme ka rezultuar në konkluzionin që ajo si Ministre e Punës dhe Politikës Sociale, ministri i Arsimit dhe Shkencës dhe ministri i Financave me buxhetin suplementar të sigurojnë para për një rritje prej 10 për qind, si dhe t’i dërgojnë një letër SASHK të rishqyrtojë vendimin për refuzimin e ofertës.

“Mendoj se është në solidaritet të pranohet ky propozim, duke qenë se realisht jemi në një krizë ekonomike globale në të cilën duhet të jemi solidarë. Në kuadër të një dialogu, të dyja palët duhet të jenë fleksibël, njëra palë nuk mund të tregojë fleksibilitet”, tha Trençevska.

Por, pas seancës së djeshme të Qeverisë, SAShK-u njoftoi se sot do të ketë mbledhje dhe do të shqyrtojë konkluzionet.

Ndryshe, prej më 11 prill SASHK ka filluar grevën në çerdhe dhe shkolla, pasi Qeveria nuk i ka rritur rrogat e mësimdhënësve dhe edukatoreve pas rritjes së rrogës minimale.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button