Ziberi: Është shtuar numri i ankesave nga qytetarët, organet që mbrojnë të drejtat e tyre kanë buxhet të reduktuar

Numri i ankesave për diskriminim të pranuara nga Avokati i Popullit është rritur në vitin 2022 – janë paraqitur 76, gjegjësisht mbi 30 më shumë se viti paraprak, tha Avokati i Popullit Naser Ziberi në hapje të konferencës “A është Republika e Maqedonisë së Veriut vend fer?” Si mund të avancojnë institucionet bashkërisht në luftën kundër diskriminimit?”, organizuar nga Komisioni për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi, transmeton Portalb.mk.

Numri dhe lloji i ankesave, tha ai, përputhet me gjetjet e anketës së Qendrës për menaxhimin e ndryshimeve (QMN) dhe Komisionit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi (KPMD) dhe theksoi se “është vërtet shqetësuese nëse merret parasysh se ekziston edhe një komision përkatës (KPMD) i cili gjithashtu pranon peticionet e bazuara në diskriminim”.

Sipas ankesave të pranuara dhe atyre që Avokati i Popullit i hapi me iniciativë të tij, më të shumtat janë në fushën e punës dhe marrëdhënieve të punës, pastaj akses në shërbime të tjera, drejtësi dhe administratë, strehim, arsim, shkencë, sport, siguri sociale, etj.

“Më shqetëson përqindja e lartë e mosbesimit të qytetarëve në institucionet e mbrojtjes nga diskriminimi, një përqindje shumë e lartë e qytetarëve që nuk inkurajohen të iniciojnë instrumente mbrojtëse sepse paraprakisht janë të dëshpëruar, pra nuk kanë besim te institucionet. Kjo duhet ta shqetësojë Qeverinë, por edhe Kuvendin, sepse janë faktorë që krijojnë politika”, tha Ziberi.

Ai po ashtu tha se Qeveria dhe Parlamenti, të cilët mbështesin këto organe kombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, duke shkurtuar vazhdimisht buxhetin e tyre dhe duke mos krijuar kushte adekuate për funksionim, duke mos pasur burime dhe staf të mjaftueshëm, nuk kontribuojnë në rezultate pozitive.

Edhe institucioni që ai drejton – Avokati i Popullit, tha ai, për shkak të shkurtimeve të vazhdueshme të buxhetit, nuk është plotësisht i aksesueshëm për njerëzit që kërkojnë të ushtrojnë të drejtat e tyre, si në Shkup ashtu edhe në organizatat rajonale.

Sipas Ziberit, për të praktikuar tolerancën ndaj diskriminimit duhet të krijohet një kulturë e mundësive të barabarta dhe të drejta në shoqëri dhe për të arritur këtë duhet kohë dhe përfshirja e të gjithë faktorëve.

Prindërit kanë një rol të madh në edukimin e fëmijëve për të pranuar diversitetin, pastaj mësuesit duhet ta ndërtojnë këtë dhe roli i mediave nuk është më pak i rëndësishëm, tha ai.

“Por nuk duhet të harrohen institucionet ku qytetarët ushtrojnë të drejtat e tyre dhe të cilat duhet t’i mundësojnë çdo individi të ushtrojë të drejtat e tij pa paragjykime për gjininë, përkatësinë politike, fenë, ngjyrën e lëkurës dhe statusin shoqëror”, theksoi Zieberi.

Për shkak të faktorëve ekonomikë, shtoi Ziberi, njerëzit në këtë vend çdo ditë përballen me diskriminim. Ai vuri në dukje edhe përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara, të cilat, siç tha, hasin në probleme për arsye banale, siç është paarritshmëria për shkak të barrierave të betonit.

Në hapje të konferencës, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, theksoi se mungesa e informimit dhe mospranimi i diversitetit është një nga arsyet kryesore për ekzistimin e diskriminimit dhe është një çështje për të cilën siç theksoi, “duhet të fokusohemi bashkërisht në të ardhmen dhe të krijojmë masa për të siguruar trajtim të barabartë të të gjithë qytetarëve dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve”.

“Diskriminimi, trajtimi i pabarabartë dhe mosrespektimi i njerëzve është shkelje e të drejtave të njeriut dhe sulm ndaj shoqërisë në tërësi. Pikërisht për këtë arsye lufta kundër diskriminimit është obligim dhe prioritet i Qeverisë, MPPS-së dhe të gjitha institucioneve. Është përgjegjësi e jonë e përbashkët që të krijojmë kushte për jetë cilësore dhe realizimin e të drejtave të çdo qytetari”, theksoi Trençevska.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button