Gjyqtari Stavrev e përgatiti aktgjykimin për “Titanik 2” para se të ndërronte jetë

Vendimi për rastin “Titanik 2” ishte ndër të fundit që u nënshkrua nga gjyqtari Ognen Stavrev, i cili vdiq më 5 shkurt pas një sëmundjeje. Stavrev ishte kryetar i këshillit gjykues në Gjykatën Themelore Penale Shkup, i cili më 23 janar të këtij viti në këtë rast dënoi me dy vjet burg ish-drejtorin e DSK-së, Sasho Mijalkov, liderin e PDSH-së, Menduh Thaçi dhe ish anëtarë të Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ).

Aktgjykimi aktualisht është në proces për t’iu dorëzuar palëve.

“Gjyqtari ka vepruar edhe si kryetar i këshillit për lëndën “Titanik 2”, lëndë e përfunduar me aktgjykim të shkallës së parë që është hartuar me shkrim dhe është në proces për t’iu dorëzuar palëve“, thonë nga gjykata për “360 Gradë”.

Dilema që u ngrit paraprakisht ishte se çfarë do të kishte ndodhur nëse nuk do të ishte përgatitur aktgjykimi. Për një situatë të tillë, Gjykata Supreme ka përgatitur një mendim juridik sipas të cilit, duke pasur parasysh se vendimi tashmë ishte marrë, lënda nuk do të kthehej në rigjykim, dhe aktgjykimi do të përgatitej nga një gjyqtar tjetër.

“Kur gjyqtari largohet përkohësisht nga ushtrimi i funksionit gjyqësor dhe nuk ka një dispozitë të qartë në ligj për çështjet që i janë ngarkuar në punë, në lëndët kur vendimi është publikuar, por i pa përgatitur me shkrim dhe nënshkruar nga gjyqtari, me vendim të kryetarit të gjykatës do të caktohet gjyqtar, i cili do ta marrë vendimin me shkrim, në përbërje të gjykatës – këshilli që e ka gjykuar çështjen dhe do ta nënshkruajë atë me presje. Në rastet kur një vendim nuk është publikuar dhe në ato raste kur hetimi kryesor ka përfunduar dhe vendimi nuk është publikuar, por është përgatitur në AKMIS dhe nuk është verifikuar, do të rihapet një hetim i ri kryesor dhe Vendimin do ta marrë dhe shpallë gjyqtari – (këshilli) të cilit i është caktuar ajo lëndë në punë”, thuhet në mendimin parimor juridik të miratuar nga Departamenti për veprat penale në Gjykatën Supreme.

Gjyqtari Stavrev periudhën e fundit të karrierës së tij e kaloi si gjyqtar për ekzekutimin e sanksioneve, departament në të cilin u caktua pas kthimit nga pushimi mjekësor. Nga lëndët e njohura për publikun, ai gjykoi vetëm rastet “Titanik 1” dhe “Tenderët”, ku ishte gjyqtari i dytë, ndërsa i pari është Osman Shabani.

“Gjyqtari Ognen Stavrev, pas kthimit të tij nga pushimi mjekësor, sipas orarit të punës së gjyqtarëve, me vendim të kryetarit të gjykatës është caktuar të veprojë në Departamentin e zbatimit të sanksioneve, që të vazhdojë të veprojë në rastet e njohura në opinion si “Titanik”. 1’ dhe ‘Tenderët’ si gjyqtar i dytë – anëtar i këshillit”, thotë Gjykata Penale.

Këto çështje janë në fazën e procedurës së provës, ndaj duke pasur parasysh se do të ketë ndryshim në përbërjen e këshillit gjykues, do të duhet të paktën formalisht të kthehen në fillim.

“Fillon seanca kryesore që është shtyrë, pra nëse ka ndryshuar përbërja e këshillit apo e gjyqtarit individual. Me pëlqimin e palëve, këshilli mund të vendosë që disa dëshmitarë dhe ekspertë të mos dëgjohen përsëri, por të lexohen deklaratat e tyre të futura në procesverbalin e ish-dëgjimit kryesor”, thuhet në paragrafin 2 të nenit 371 të Ligjit për procedurë penale (LPP).

Sipas aktakuzës për lëndën “Titanik 2”, Sasho Mijallkovi, duke e shfrytëzuar fuqinë e vet të cilën e ka pasur në shoqëri dhe raportet e afërta me liderin e PDSH-së, Menduh Thaçin, në vitin 2013-të, është paraqitur te ai dhe i ka kërkuar, që anëtari i KSHZ-së nga PDSH-ja, Bedredin Ibraimi të votojë për shkatërrim të votimit në vendvotimin në Strumicë, edhe pse për atë nuk ka pasur bazë. Thaçi është paraqitur te Ibraimi, dhe ai ka votuar për shkatërrim.

Anëtarët tjerë të KSHZ-së, Sërcev, Sajkovski dhe Stefanova, edhe ato kanë votuar për shkatërrim të votimit, edhe pse numri i votuesve të regjistruar dhe numri i votuesve ka qenë i njëjtë. Ky vendim i KSHZ-së ka ndikuar që të ketë rivotim, dhe të dëmtohet buxheti.

Të gjithë të akuzuarit e “Titanik 2”, përveç Sasho Mijallkovit, akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe autorizimeve, ndërkaq ish shefi i Policisë Sekrete akuzohet për veprën penale “marrje të dhuratës për ndikim të kundërligjshëm”.

Nga “bombat” e publikuara të partisë Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë (LSDM), kur ka qenë në opozitë, mund të dëgjohet se si Mijallkov dhe Thaçi merren vesh për votim në lidhje me ankesat e dorëzuara deri te KSHZ-ja. Gjykata e Apelit i ka pranuar dy “bomba” që të jenë pjesë e dëshmive materiale në këtë lëndë.

Ndërkohë në rastin “Tenderët”,e akuzuara e parë është ish-ministrja e Kulturës, Elizabeta Kançeska-Milevska, e cila dyshohet për keqpërdorime në tenderin për punët ndërtimore në Muzeun e VMRO-së, i cili ka qenë pjesë e projektit “Shkupi 2014”. Sipas aktakuzës, një pjesë e punimeve në muze janë kryer në favor të personit juridik të kompanisë “Beton” nga Shtipi.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button