Komuna Qendër ka 5.000 vendparkime ndërsa janë dhënë 16.000 kartela për parkim

NP “Parkingjet Komuna Qendër” ka 5,170 vendparkime, ndërsa janë dhënë tri herë më shumë kartela për parkim, përkatësisht 16,130. Numri i kartelave për parkim për banorët është 13,350, ndërsa janë lidh 2,780 marrëveshje komerciale me kompani dhe të punësuar, shkruan SDK, transmeton Portalb.mk.

“Numri i shfrytëzuesve aktiv të marrëveshjeve është dinamik, përkatësisht ndryshon në pajtueshmëri me nevojat dhe numrin e shfrytëzuesve. Është e dukshme tendenca e rritjes së numrit të banorëve në komunë me çka rriten edhe nevojat për parkim. Për këtë, përkrah asaj që rritet numri i marrëveshjeve të banoerëve, paralelisht punojmë edhe në zgjerimin e përfshirjes së zonave të parkimit me të cilat menaxhon ndërmarrja jonë”, tha drejtori i “Parkingje Qendër”, Dushko Kocevski.

Nga ndërmarrja thonë se, problemi me mungesën e vendparkimeve të lira është i vazhdueshëm dhe numri i shfrytëuesve të automjeteve vazhdimisht rritet, ndërsa në mënyrë shtesë Qendra është komunë e cila ka numër më të madh të migrimit ditor të automjeteve. Mungesë më të madhe të vendparkimeve ka në sektorët “Debar Maallo”, “Kapishtec”, “Bunjakovec”, si dhe parkingjet e mbyllura në radhën e “Gradski Zid”.

“Si ndërmarrje, së bashku me Komunën Qendër, punojmë paralelisht në dy fronte – i pari është rritja e kapacitetit për parkim, ndërsa i dyti është inkurajimi i të gjithë atyre që qarkullojnë në territorin e Qendrës të shfrytëzojnë transport alternativ. Investimi i ardhshëm është vendosja e një parkingu të ri të hapur të montuar me kapacitet prej 270 vendparkimeve në Kapishtec, në rrugën Fronti Popullor. Realizimi i këtij parkingu të montuar është veç më në procedurë nga ana e Komunës Qendër dhe pritet që të realizohet gjatë këtij viti”, shtoi Kocevski.

I pyetur nëse planifikohet të ndërpritet praktika e dhënies së tiketave për parkim falas për banorët apo të kufizohet në një veturë, ai tha se po bëhen analiza.

“Është e rëndësishme të ruhet balanci mes kushteve të volitshme për qytetarët të cilët me të vërtetë varen nga automjetet e tyre dhe ngritjes së cilësisë së jetës dhe funksionimit në qendër. Në këtë drejtim, po, vazhdimisht analizojmë dhe mendojmë për ndryshime të cilat do të na ndihmojmë ta arrijmë dhe mbajmë këtë balanc. Nga ana tjetër, duhet të kihet parasysh se, shumica e institucioneve publike janë në Qendër, si dhe një numër i madh i kompanive private me çka frekuentimi ditor është mjaft i lartë dhe nevojat për parkim janë të mëdha”, tha ai.

Çmimet për parkim në parkingjet e NP “Parkingjet Komuna Qendër” janë dyfish më të lartë për dallim nga ato të NP “Parkingjet e Qytetit”, të cilat pas ardhjes në funksion të kryetares Danela Arsovska u ulën në 25 përqind.

Parkingjet publike me të cilat menaxhon NP “Parkingjet Komuna Qendër” janë të ndara në tre zona të parkimit, ndërsa çmimet janë prej në 60 deri në 100 denarë për orë.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button