Nëpërmjet digjitalizimit, shërbimi “Një sportel” do të reduktojë numrin e dokumenteve të nevojshme për shërbimet doganore

Sistemi i ri me një sportel do të mundësojë shkëmbim të thjeshtuar dhe plotësisht digjital të të dhënave ndërmjet komunitetit të biznesit dhe doganave në nivel rajonal dhe global, si bazë për funksionimin e një tregu të vetëm. Në të njëjtën kohë, shkëmbimi i përvojave dhe integrimi rajonal janë të një rëndësie të madhe për zbatimin e standardeve në digjitalizimin e procedurave doganore.

Këto janë konkluzionet thelbësore nga aktiviteti i sotëm i nivelit të lartë “Përmes digjitalizimit drejt një brezi të ri të bashkëpunimit rajonal” organizuar nga Drejtoria Doganore dhe Banka Botërore, në të cilin morën pjesë Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Doganave, Kunio Mikuria, ministri i Financave, Fatmir Besimi, zëvendëskryeministri Fatmir Bytyqi, drejtoresha e Drejtorisë Doganore Sllavica Kutirov, por edhe drejtori i Bankës Botërore në vend, Masimilijano Paoluçi. Pos tyre, në ngjarje kishte përfaqësues tjerë nga vendi dhe shtetet e rajonit, transmeton Portalb.mk.

“Sistemi i ri kombëtar me një sportel – NSW duhet të mundësojë integrimin me platformën ekzistuese TIK për zhdoganimin pa letra në procedurat e import-eksportit, duke mundësuar shërbime të reja më të sofistikuara për lëshimin elektronik të lejeve të importit, eksportit dhe transitit, shërbime të reja të centralizuara për vlerësim të përbashkët të rreziqeve doganore dhe institucioneve të tjera, regjistrim elektronik qendror të operatorëve ekonomikë dhe pagesë elektronike të detyrimeve. Pjesë e sistemit është zhvillimi i një magazine të re të të dhënave, si bazë për analiza efikase të rreziqeve, shkëmbim reciprok me institucionet kompetente, e gjitha kjo me qëllim të kontrolleve më efektive dhe uljes së ekonomisë gri”, tha drejtoresha e Doganës Kutirov.

Sekretari i Përgjithshëm i SCO-së, Kunio Mikuria, theksoi se zbatimi i sistemit të ri kombëtar one-stop shop është i një rëndësie të madhe dhe se zbatimi i tij kërkon mbështetje dhe angazhim të madh politik.

“NSW është një komponent jetik në ekosistemin e tregtisë digjitale që ofron shërbime me një ndalesë për operatorët ekonomikë në dërgimin e informacionit dhe dokumenteve tek institucionet qeveritare të përfshira në tregtinë ndërkufitare. Kjo kontribuon në zbatimin dhe thjeshtimin e procedurave, duke reduktuar kohën dhe kostot, duke përmirësuar transparencën dhe parashikueshmërinë. Gjithashtu, ky sistem mbështet menaxhimin efektiv të rrezikut, duke garantuar respektimin e procedurave doganore dhe sigurinë kufitare”, thotë Mikuria.

Ministri i Financave, Fatmir Besimi theksoi se mënyra moderne, dinamike e jetesës kërkon ndryshime të vazhdueshme në performancën e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe bizneseve.

“Digjitalizimi, aplikimi i zgjidhjeve më moderne teknologjike gjatë zhdoganimit dhe bashkëpunimi i ngushtë në nivel rajonal në këtë fushë janë faktorë kyç në ofrimin e përgjigjes adekuate ndaj nevojave dhe kërkesave në rritje të kompanive dhe qytetarëve tanë. Shërbimet doganore në një ekzistencë kaq dinamike përballen me nevojën e përmirësimit të vazhdueshëm të veprimtarisë së tyre, në mënyrë që të njihen si partnerë që mbështesin qytetarët dhe kompanitë. Për të siguruar një shkëmbim të sigurt dhe të shpejtë të mallrave, shërbimeve dhe kapitalit, nevojitet një nivel i lartë i profesionalizmit dhe transparencës në bashkëpunim me të gjithë pjesëmarrësit në tregtinë moderne”, tha ministri Besimi.

Zëvendëskryeministri Bytyqi tha se përshpejtimi i lëvizjes ndërkufitare të mallrave do të lehtësojë punët e përditshme të kompanive dhe do të lehtësojë tregtinë dhe transportin në Ballkanin Perëndimor.

“Nëpërmjet projektit “Lehtësimi i tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor” do të thjeshtëzojmë gjithashtu procedurën e kalimit të kufirit, duke minimizuar kohën e kaluar në pritje në kufi dhe do të reduktojmë ndjeshëm numrin e dokumenteve të nevojshme për përpunimin dhe administrimin e shërbimeve doganore. Sistemi i ri kombëtar një sportel do të mundësojë një shkëmbim të thjeshtëzuar dhe plotësisht digjital të të dhënave midis komunitetit të biznesit dhe doganave në nivel rajonal dhe global, si bazë për funksionimin e një tregu të përbashkët”, tha Bytyqi.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button