Me investim prej 200.000 euro për nënshtetësi të Maqedonisë

Vendet e specializuara për investime jashtë vendit e përmendin Maqedoninë si një mjedis të favorshëm tatimor, ndërsa si përfiti kryesor nga pasaporta maqedonase është se mund të përdoret për të udhëtuar në 125 destinacione, shkruan DW.

“Mund të merrni automatikisht shtetësinë maqedonase duke investuar 200 mijë euro. Ata që marrin këtë shtetësi do të kenë të drejtën e lëvizjes së lirë në Hong Kong, Japoni, Singapor, Turqi dhe zonën evropiane Shengen, si dhe vizë elektronike për Indinë dhe akses në gjithsej 125 destinacione. Qytetarët do të kenë gjithashtu mundësinë që t’ua kalojnë shtetësinë brezave të ardhshëm, me akses në një treg tregtar strategjik dhe shumë më tepër”.

Këto janë disa nga premtimet që mund të lexohen në faqet e specializuara për investime jashtë vendit, të cilat janë të destinuara për biznesmenët që duan të investojnë në Maqedoninë e Veriut. Një prej tyre është faqja e Nairametrics – një kompani e burimeve financiare me bazë në Nigeri me fokus të veçantë në edukimin financiar, mbrojtjen e investitorëve dhe inteligjencën e biznesit, e cila kohët e fundit botoi një artikull ku thuhet se “Shtetësia maqedonase me investim mund të merret pa kërkesa minimale për banim ose gjuhë.

“Qeverisë së Maqedonisë i duhen individë të pasur dhe të talentuar që mund të investojnë në vend dhe të nxisin ekonominë e saj. Të jesh qytetar do të thotë të sigurosh përfitime të tilla si lëvizja e lirë në shumë vende,” thotë Nairametrics.

Investim për pasaportë të artë

Praktika e lëshimit të “pasaportave të arta” në Maqedoninë e Veriut nuk është e re dhe funksionon prej vitesh. Kjo mundësi është e rregulluar me nenin 11 të Ligjit për shtetësinë e Maqedonisë së Veriut, i cili përcakton se i huaji i cili ka mbushur moshën 18 vjeç mund të fitojë shtetësi me natyralizim nëse paraqet një interes të caktuar shkencor, ekonomik, kulturor, sportiv ose interes tjetër kombëtar.

“Që nga viti 2005, kur u miratua Urdhëresa e përmendur (“Gazeta zyrtare e RMV-së, nr. 9/05; 161/12; 255/19 dhe 42/21) deri më 31.12.2022, gjithsej 121 persona kanë fituar shtetësinë maqedonase me interes ekonomik, pastaj 12 persona me interes kulturor, 12 persona me interes shkencor dhe 134 persona me interes sportiv”, thonë për Deutsche Welle nga MPB-ja e Maqedonisë.

Numri më i madh i shtetësive janë dhënë në vitet e kaluara, ndërsa vitin e kaluar, sipas të dhënave të MPB-së, vetëm dy kërkesave u janë përgjigjur pozitivisht.

Kush mund të aplikojë?

Me dekret qeveria ka përcaktuar kriteret për marrjen e shtetësisë VIP. Pra, “është interes i veçantë ekonomik nëse i huaji që ka aplikuar për shtetësi maqedonase ka investuar kapital në shumë prej së paku 400.000 euro për person si investim direkt në objekte të reja, me përjashtim të objekteve hotelierike dhe komerciale, me të paktën dhjetë të persona të punësuar për një periudhë të pacaktuar për të paktën një vit. Interes i veçantë ekonomik, në kuptim të këtij dekreti, ekziston edhe nëse i huaji i cili ka paraqitur kërkesë për marrjen e shtetësisë maqedonase ka investuar kapital në shumë prej së paku 200.000 euro për person, në një periudhë së paku dy vjeçare në fond investimi privat. Ndërsa nga ana tjetër, ai duhet të ketë një kapital fillestar minimal prej 5.000.000 euro përpara se të dorëzojë programin e investimeve në Fondin për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik, për të investuar në mbështetje të ekonomisë, inovacione apo aktivitete inovative, por jo për të investuar në pasuri të paluajtshme të çfarëdo lloji, përveç në hapësirën e biznesit për nevojat e fondit privat të investimeve apo Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik dhe në projekte infrastrukturore zhvillimore. Fondi investues gjithashtu nuk duhet të ketë më shumë se 500 të huaj si investitorë që kanë aplikuar për shtetësi maqedonase.

Interes i veçantë ekonomik ekziston edhe nëse i huaji që ka paraqitur kërkesë për marrjen e nënshtetësisë maqedonase është menaxher i dëshmuar në nivel botëror botë, ekspert i lartë i teknologjive që nuk aplikohen në vend, ose kryen bashkëpunim ekonomik me subjekte afariste nga vendi. Por edhe në rast se investon në fushën e pronësisë industriale, inovacionit dhe zhvillimit teknologjik, apo kontribuon në promovimin e ekonomisë maqedonase jashtë vendit.

Një nxitje për ekonominë

Në një tekst që shpjegon të gjitha hapat për investitorët për të marrë nënshtetësinë maqedonase, Nairametrix thekson se procedura mund të përfundojë brenda dy deri në pesë muaj me një investim minimal prej 200,000 deri në 400,000 euro pa kushte minimale të banimit ose gjuhës. Maqedonia e Veriut përshkruhet si një vend në Evropën Juglindore me lumenj piktoreskë dhe rajone malore, i cili ka një ekonomi të begatë me perspektiva të mira bujqësore dhe tregtare dhe një trashëgimi të pasur kulturore. Por edhe me një kulturë miqësore dhe një mjedis të favorshëm tatimor.

“Programi për shtetësi me investim në Maqedoninë e Veriut u mundëson qytetarëve të huaj të investojnë në vend dhe të aplikojnë për shtetësi alternative. Vendi mund të krenohet me klimën ekonomike dinamike dhe bujqësi dhe industri prodhuese në lulëzim, të shkëlqyera për investime dhe rritje biznesi”, thuhet gjithashtu në faqen e internetit të Henley & Partners, e cila reklamohet si një lider global në rezidencë dhe shtetësi. Çdo vit, qindra individë të pasur dhe këshilltarët e tyre mbështeten në ekspertizën dhe përvojën e tyre në këtë fushë, dhe ata deklarojnë se kanë mbi 35 zyra në mbarë botën.

Nga MPB-ja e Maqedonisë thonë se të gjitha kërkesat që vijnë tek ata i dorëzohen Qeverisë, e cila merr vendime, të cilat më pas zbatohen nga MPB-ja, sipas procedurës së përcaktuar me ligj.

Shtetësi kontroverse

Të dhënat zyrtare tregojnë se mbi 370 shtetas të huaj janë pajisur me pasaportën VIP në vitet e kaluara për arsye të ndryshme në bazë të nenit 11 të Ligjit për Shtetësinë. Sipas Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, institucionet kompetente nuk publikojnë të dhëna të detajuara për personat që kanë marrë shtetësinë maqedonase. Mirëpo, emrat e biznesmenit indian Subrata Roy dhe djemtë e tij, të cilët në vitin 2013 nga ish-kryeministri Nikola Gruevski u shpallën investitorë të mëdhenj në bregdetin e Ohrit, në opinion u përmendën si rastet më të diskutueshme në të kaluarën. Në verën e vitit 2013, djali i madh i Subratës – Semanto Roy, u bë rezident, duke marrë nënshtetësinë maqedonase, ndërsa disa muaj më vonë edhe vëllai i tij Sushanto mori “pasaportën e artë”. Por Subrata Roy u arrestua menjëherë pas kësaj dhe u dënua në Indi për abuzime. Njoftimet për investime dështuan, por familja Subrata ende i ka në xhep dokumentet e udhëtimit maqedonas.

Ndonëse në faqet e huaja të specializuara thuhet se shtetësia e fituar me investim është e trashëgueshme, MPB-ja i tha Deutsche-s se janë të vendosur që “statusi i marrë në përputhje me Dekretin për përcaktimin e kritereve nuk është trashëgues”.

Deri më tani, sipas të dhënave të MPB-së, asnjë shtetësi maqedonase e dhënë në bazë të interesit ekonomik të investitorëve nga jashtë nuk është marrë. Por vitin e kaluar u regjistrua një rast i heqjes së shtetësisë së fituar për interes sportiv. Më 6 dhjetor 2022, qeveria i hoqi shtetësinë shtetasit ruso-ukrainas Oleksandr Onishçenko, e cila i ishte dhënë më parë më 31 maj, me iniciativën e Federatës së Kuajve. Sipas nenit 14 të Ligjit për Shtetësinë, ai mund të anulohet nëse vërtetohet se “i huaji me rastin e paraqitjes së kërkesës ka dhënë të dhëna të rreme ose të pasakta, përkatësisht ka përdorur dokumente false”.

Onishçenko mbeti pa pasaportën e Maqedonisë pasi në opinion dolën informacione se ishte në kërkim në Ukrainë që nga viti 2016 me urdhër për dëmtim të buxhetit të shtetit, por edhe se është në listën e zezë të SHBA-së.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button