Jotransparencë: Shumica e këshilltarëve të komunave Qendër dhe Çair më shumë se tre javë nuk japin përgjigje

Shumica nga këshilltarët nga këshillat komunal të Komunës së Çairit dhe Komunës Qendër i injorojnë pyetjet e gazetarëve që Meta.mk dhe Portalb.mk ua parashtruan më shumë se tre javë më parë. Në Qendër i pyetëm për rritjen e çmimit për parkim në parkingjet e NP “Parkingjet e Komunës Qendër”, ndërsa në Çair për transparencën dhe nivelin e hapjes së seancave të Këshillit Komunal.

Nga gjithsej 50 këshilltarë në këshillat komunale të Komunës Qendër dhe Çair, pyetjeve tona iu përgjigj vetëm një këshilltar komunal nga komuna e Çairit, ndërkaq nga Komuna Qendër vetëm 3 nga “Mundësia për Qendrën”.

Qytetarët e kanë të vështirë të kontaktojnë me këshilltarët e tyre të zgjedhur në Qendër dhe Çair, të cilët gjatë fushatës zgjedhore premtuan transparencë dhe llogaridhënie para votuesve të tyre. Dëshmi për këtë është tentativa e Meta.mk dhe Portalb.mk për të kontaktuar me këshilltarët nga këto dy komuna të Shkupit.

U shkruam këshilltarëve në Komunën Qendër, sepse nga fillimi i muajit tetor të këtij viti filloi zbatimi i ndarjes së re zonale i parkingjeve publike të NP “Parkingjet e Komunës Qendër” – Shkup, me çka u rrit edhe gjoba për shërbimin e karrotrecit nga 2.5003.500 denarë, ndërsa parkimi në Bunjakovec nga 60 u bë në 70 denarë në orë. Në Komunën e Çairit ka problem gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë online të seancave të Këshillit Komunal, me çka qytetarët nuk mund të informohen drejtpërdrejt për pikat për të cilat votohet në Këshill.

Në 25 tetor përmes platformës “Shkruaju” Portalb.mk të gjithë 27 këshilltarëve në Këshillin e Komunës së Çairit ua dërgoi këto pyetje:

  1. A e keni ngritur çështjen e transmetimit të drejtpërdrejt online të seancave të Këshillit në një seancë të Këshillit të Komunës Çair?
  2. A ka një orar të caktuar për seancat e Këshillit të Komunës dhe ku mund ta gjejnë qytetarët këtë informacion?
  3. Si këshilltar a përdorni telefon zyrtar, e nëse po, atëherë cili është numri juaj zyrtar?

Por kanë kaluar më shumë se tre javë dhe në pyetjet tona u përgjigj vetëm një nga këshilltarët.

“Çështjen e transmetimit dhe përdorimit të pajisjeve për transmetimin të drejtpërdrejtë online ne e ngremë në çdo seancë, sepse duhet ta dëgjojmë zërin e qytetarëve. Dhe mund të them që transparenca është minimale. Nuk sigurohen materialet e plota. Nuk ndahet asnjë detaj. Komuna është e mbyllur. Sikur të kishte një sistem të vërtetë shtetëror dhe juridik, do duhej të jepej përgjegjësi”, thotë këshilltari nga Çairi, Beqir Ismaili në përgjigjen e dhënë për Portalb.mk, por edhe ai në përgjigje nuk tregon nëse përdor telefon zyrtar dhe nëse po, cili është numri i tij zyrtar.

Këshilltarja Nafie Selmani, na ka kthyer porosi vetëm me numrin e saj zyrtar, duke na kërkuar që të bisedojmë në telefon.

25 tetor përmes platformës online “Shkruaju” Meta.mk 23 këshilltarëve të Këshillit të Komunës Qendër ua dërgoi këto pyetje:

  1. Nga data 1 tetor filloi të funksionojë ndarja e re zonale e parkingjeve publike të NP Parkingjet e Komunës Qendër, që shkaktoi edhe ndryshime tek një pjesë e çmimeve dhe tarifave të shërbimeve të ndërmarrjes, për të cilat NP PKQ u thirr në vendimet e këshilltarëve të Komunës Qendër në seancën e 13 të mbajtur më 30 gusht të vitit 2022. Pse ishte e nevojshme të bëhej një ndarje e re zonale e parkingjeve publike të NP PKQ?
  2. Bashkë me ndryshimin e ndarjes zonale të parkingjeve të NP PKQ në disa nga parkingjet pati edhe rritje të çmimeve të parkingut për 10 denarë për orë. Cilat janë arsyet që ju si këshilltarë vendosët ta mbështesni/refuzoni këtë rritje të çmimeve?
  3. Nga 1 tetori u rrit edhe gjoba e shërbimit të karrotrecit të NP PKQ dhe atë nga 2.5003.500 denarë, e që gjithashtu është bërë në bazë të vendimeve të marra në seancën e 13 të Këshillit të Komunës Qendër. Cilat janë arsyet që ju si këshilltarë vendosët ta mbështesni/refuzoni këtë rritje të çmimeve?
  4. Vitet e fundit çmimi i parkimit në parkingjet e menaxhuara nga NP PKQ në Komunën Qendër është rritur disa herë dhe u njoftua se kjo do ndikojë në rritjen e përdorimit të transportit publik dhe uljen e ndotjes së ajrit. Si këshilltarë aktualë në Komunën Qendër, a mendoni se janë arritur këto rezultate si pasojë e rritjes së çmimit? A prisni që rritja e çmimit të parkimit të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ajrit?
  5. Duke pasur parasysh se tashmë ekzistojnë dallime në çmimet për parkim në parkingjet e NP PKQ kundrejt atyre të NP Parkingu i Qytetit në lokacione pothuajse identike në Komunën Qendër, çfarë reperkusionesh mendoni se do të ketë rritja e çmimeve të parkimit ndaj një pjese të parkingjeve të NP PKQ?

Vetëm tre nga këshilltarët e “Mundësi për Qendrën” iu përgjigj pyetjeve, ndonëse tema e ndarjes së re zonale të parkingjeve publike dhe rritja e çmimit të disa prej shërbimeve të NP “PKQ” shkaktoi reagime negative në opinion.

Nga grupi i këshilltarëve “Mundësi për Qendrën” thonë se sipërfaqja që mbulon Komuna Qendër është 7.52 kilometra katrorë dhe është një nga komunat më të vogla në qytetin e Shkupit, por me trafik shumë të dendurpër shkak të mbipopullimit të krijuar nga shumë ndërtesa të reja dhe sigurisht për shkak të fluksit të banorëve nga e gjithë qendra e qytetit.

“Duke parë përvojat e qyteteve më të mëdha evropiane, të cilat u përballën me të njëjtat probleme, ne besojmë se parkimi në qendër duhet të ketë çmime më të larta për të dekurajuar trafikun e makinave, për të reduktuar turmën, stresin dhe sigurinë gjatë lëvizjes dhe për të rritur përdorimi i transportit publik, biçikletave, skuterëve elektrikë dhe të ngjashme”, përgjigjen nga “Mundësi për Qendrën”.

Tre këshilltarët shtojnë se PKQ është themeluar nga Komuna Qendër dhe kujdeset për parkingjet në kompetencë të saj dhe kjo ndërmarrje publike duhet të jetë financiarisht e pavarur, gjegjësisht të gjenerojë të ardhura nga puna e saj me të cilat do të funksionojë plotësisht. në mënyrë të pavarur.

“Banorët e KQ-së nuk paguajnë kompensim për shfrytëzimin e parkingjeve publike, gjë që edhe ne e konsiderojmë jo korrekte, sepse shfrytëzohet hapësira publike e cila është shumë e pakët në komunë dhe sigurisht që punonjësit e PKQ kujdesen për ato parkingje. Aktualisht PKQ menaxhon parkingje me kapacitet 5000 vende parkimi dhe ka lëshuar 15000 bileta parkimi për banorët dhe punonjësit në territorin e QK. Të ardhurat e vetme për PE POC janë të ardhurat nga parkingjet komerciale dhe shërbimi merimangë. Për këtë arsye ne i kemi mbështetur vendimet për rritjen e çmimeve të parkingut dhe shërbimit të marimangës”, njoftojnë nga “Shansa za Centar”.

Në zgjedhjet e fundit lokale që u mbajtën vitin e kaluar, LSDM dhe koalicioni, VMRO-DPMNE dhe koalicioni E majta dhe Shansi për Qendrën dhe PLD/DOM fituan mandate këshilltare në Këshillin Komunal të Komunës Qendër. Në Këshillin Komunal të Komunës së Çairit këshilltarët janë nga partia BDI, Aleanca për Shqiptarët, Alternativa, VMRO-DPMNE, LSDM dhe BESA.

Për të kontaktuar me këshilltarët në Komunën Qendër dhe Komunën Çair, Meta.mk dhe Portalb.mk e përdorën platformën online “Shkruaju“, e cila u zhvillua përmes projektit për pjesëmarrje qytetare të USAID nga Fondacioni Metamorfozis e që ka për qëllim të përmirësojë interaksionin dhe këmbimin e informacioneve mes qytetarëve dhe këshilltarëve të zgjedhur të komunës. Qëllimi është që përmes “Shkruaju” të mundësohet një komunikim më i lehtë dhe më efikas mes qytetarëve dhe këshilltarëve të zgjedhur të komunës.

Qytetarët, në vend që të kërkojnë adresat elektronike të secilit këshilltar të veçanti nëpër ueb-faqet e komunave, në platformën online shkruaju mund t’i gjejnë adresat elektronike të të gjithë këshilltarëve që janë zgjedhur në 80 komunat në vend, si edhe të atyre të Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe në mënyrë të lehtë tu shkruajnë këshilltarëve komunalë.

Më shumë detaje për atë se si mund tu shkruani këshilltarëve mund të lexoni KËTU.

Shënim: Më datë 21 nëntor, ora 10:28, në këtë tekst është bërë korrigjim pasi është konstatuar se përgjigjet e pyetjeve janë dorëzuar nga këshilltarët e “Mundësia për Qendrën”, por për shkak të një gabimi të personave përgjegjës. për mirëmbajtjen e platformës pishi.im, përgjigjet nuk kanë mbërritur me kohë te gazetarët e Meta.mk dhe Portalb.mk. Ju kërkojmë ndjesë këshilltarëve për lëshimin e paqëllimshëm.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button