Qeveria vendosi që të gjitha institucionet të publikojnë prokurimet publike në uebfaqet e tyre

Qeveria, me propozim të zëvendëskryeministres për politika të qeverisjes së mirë, Sllavica Gërkovska, i ka porositur të gjithë shfrytëzuesit buxhetorë që të përmirësojnë transparencën në procesin e prokurimit publik, përkatësisht të publikojnë të gjitha të dhënat në ueb-faqet e tyre, transmeton Portalb.mk.

“Sipas Informacionit për promovimin e transparencës dhe llogaridhënies për shfrytëzuesit buxhetorë duke publikuar informacionin bazë për prokurimin publik në ueb-faqet e institucioneve që u miratua në seancën e djeshme të 40-të, të gjithë përdoruesit e buxhetit dhe njësitë shfrytëzuese janë të detyruar të krijojnë një rubrikë të veçantë në faqet e tyre të internetit të titulluar ‘prokurim publik’ dhe rregullisht të publikojnë informacionet dhe dokumentet e mëposhtme: Plani vjetor i prokurimit publik, njoftimet e prokurimit publik (lidhja nga shpallja e SIEPP), njoftimet për kontratat e lidhura (link nga shpallja e ESPP), kontratat e lidhura dhe njoftimet për kontratat e realizuara (lidhja nga njoftimi i SIEPP-së)”, thuhet në njoftimin e Qeverisë.

Njëkohësisht, siç thuhet në komunikatë, Qeveria thekson dhe rekomandon ndërmarrjet publike shtetërore, shoqëritë aksionare shtetërore, komunat, si dhe ndërmarrjet publike në komunat dhe qytetin e Shkupit që ta ndjekin shembullin. të një transparence më të madhe në zbatimin e prokurimit publik.

Siç shpjegoi zëvendëskryeministrja Gërkovska, në këtë mënyrë publiku do të ketë qasje të shpejtë, të lehtë, të thjeshtë dhe të kuptueshme në informata për mënyrën se si institucionet i shpenzojnë mjetet buxhetore përmes prokurimit publik.

“Qasja e shpejtë, e lehtë, e thjeshtë dhe e kuptueshme e këtij informacioni për qytetarët do të rrisë përgjegjshmërinë e institucioneve dhe përgjegjësinë e tyre në shpenzimet publike dhe do t’u sigurojë qytetarëve një pasqyrë se si dhe çfarë shpenzohen paratë e tyre”, tha qeveria në njoftim.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button