Regjistrimi 2021: Në Maqedoni ka më shumë budistë dhe dëshmitarë të Jehovait sesa ateistë (infografik)

Popullsia që jeton në Maqedoni, në regjistrimin e realizuar vitin e kaluar nga Enti Shtetëror i Statistikave (ESSH), ka shfaqur lidhje të fortë me religjionin. Vetëm 355 persona në regjistrimin e vitit të kaluar janë regjistruar si ateistë (0,02 për qind e popullsisë rezidente), ndërsa 1.964 persona të tjerë janë deklaruar agnostikë (0,11 për qind). Së bashku me ta, 16 persona nuk janë deklaruar fare në aspektin e përkatësisë fetare, ndërsa 76 persona janë regjistruar në rubrikën “e panjohur”, raporton Meta.mk, transmeton Portalb.mk.

Në anën tjetër, rreth 92,6 për qind e popullsisë në vend e ka zgjedhur një përkatësi të caktuar religjioze. Ashtu si në sferën e përkatësisë etnike, edhe në atë të përkatësisë fetare për shkak të bojkotit të regjistrimit, në zërin “persona për të cilët të dhënat janë marrë nga burime administrative”, janë regjistruar 132.260 persona, që përbën 7,2 për qind të popullsisë së përgjithshme rezidente.

Ndër grupet fetare, në regjistrimin e vitit të kaluar, më së shumti e kanë konsideruar veten ortodoksë dhe numri i tyre është 847.390 persona ose 46,14 për qind e popullsisë së përgjithshme që jeton në vend. 590.878 persona, ose 32,17 për qind e popullsisë, janë deklaruar myslimanë. Si të krishterë janë regjistruar 242.579 persona ose 13,21 për qind e popullsisë rezidente në vend.

Për më tepër, në mesin e grupeve më të vogla fetare ka 8.764 të krishterë protestantë ungjillorë (0,48 përqind), 6,746 katolikë (0,37 përqind), 1,313 protestantë (0,07 përqind) dhe 1,137 dëshmitarë të Jehovait (0,06). përqind), 894 (0,05 përqind) budistë, 889 metodistë ungjillorë (0,04 përqind), 678 ungjillorë (0,04 përqind), 371 adventistë (0,02 përqind).

Gjithashtu gjatë regjistrimi janë shënuar 96 anëtarë të Hari Krishna, 74 anëtarë të komunitetit hebre Moisiu, 70 baptistë dhe 50 reformatorë. 113 persona të tjerë thanë se i përkisnin një feje që nuk është shënuar në listë.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button