RMV, nga 15 nëntori për të hyrë në objekte do të kërkohen dy doza vaksinash

Nga vendimet e marra në seancën e 115 të Qeverisë sot përfshihen: Miratimi i planit për rritje të përshpejtuar ekonomike – 156.000 vende të reja pune; lejohet organizimi i ngjarjeve në ambiente të mbyllura deri në 50 për qind të kapacitetit, nga 15 nëntori për të hyrë në objekte do të kërkohen dy doza vaksinash ose konfirmim se keni kaluar Covid-19 në 45 ditët e fundit, përcjell Portalb.mk.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme të 115-të shqyrtoi dhe pranoi Planin për rritje të përshpejtuar ekonomike për periudhën 2022 – 2026, i cili përveç tradicionales ofron qasje inovative në kapital financiar për përshpejtimin e rritjes ekonomike, qasje që funksionon me sukses në Bashkimin Evropian.

Parashikohet që krahas investimeve publike të planifikuara në vlerë prej katër miliardë euro për periudhën 2022-2026, të financuara nga buxheti, fondet IPA dhe institucionet financiare ndërkombëtare, të mobilizohen më shumë fonde dhe investime nga sektori privat.

Plani i përshpejtuar i rritjes ekonomike do të mbështesë projektet e investimeve të sektorit publik dhe privat, të cilat do të përqendrohen në një sërë fushash prioritare si ekonomia e gjelbër, dixhitalizimi, inovacioni dhe zhvillimi teknologjik, zhvillimi i infrastrukturës fizike dhe kapitalit njerëzor, me vlerë 12 miliardë euro dhe u siguruan 156,000 vende të reja pune.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme të 115-të shqyrtoi dhe pranoi Planin për rritje të përshpejtuar ekonomike për periudhën 2022 – 2026, i cili përveç tradicionales ofron qasje inovative në kapital financiar për përshpejtimin e rritjes ekonomike, qasje që funksionon me sukses në Bashkimin Evropian.

Parashikohet që krahas investimeve publike të planifikuara në vlerë prej katër miliardë euro për periudhën 2022-2026, të financuara nga buxheti, fondet IPA dhe institucionet financiare ndërkombëtare, të mobilizohen më shumë fonde dhe investime nga sektori privat.

Plani i përshpejtuar i rritjes ekonomike do të mbështesë projektet e investimeve të sektorit publik dhe privat, të cilat do të përqendrohen në një sërë fushash prioritare si ekonomia e gjelbër, dixhitalizimi, inovacioni dhe zhvillimi teknologjik, zhvillimi i infrastrukturës fizike dhe kapitalit njerëzor, me vlerë 12 miliardë euro dhe u siguruan 156,000 vende të reja pune.

Qeveria e Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme të rregullt të 115-të, në përputhje me gjendjen aktuale epidemiologjike në vend, me propozim të Komisionit për Sëmundje Infektive miratoi konkluzionet në vijim:

  • Lejohet organizimi dhe mbajtja e seminareve, trajnimeve, kurseve, takimeve, workshop-eve, konferencave etj në hapësira të mbyllura të ambienteve deri në 50% të kapacitetit hapësinor.
  • Lejohet puna në lokale dhe klube nate – diskoteka, si dhe në ambientet hotelierike që janë të regjistruara për ahengje (festa, dasma, ditëlindje, pagëzime etj.) në pjesën e mbyllur të objekteve deri në 50% të kapaciteti i hapësirës.
  • Lejohet hyrja në çdo lloj objekti të tipit të hapur dhe të mbyllur,  duke poseduar dhe një nga  dokumentet e më poshtme:
  • Deri më 14 nëntor 2021 kërkohet vërtetim për vaksinim  kundër Covid-19, së paku doza e parë të vaksinës dhe nga 15 nëntori 2021 do të kërkohet vërtetim për marrjen e të dy dozavetë vaksinës kundër Covid-19.
  • Ose në rastin tjetër duhet vërtetim që e keni kaluar Covid-19 në 45 ditët e fundit, duke llogaritur nga dita e shërimit.

Ministrat në seancën e sotme shqyrtuan dhe miratuan Raportin nga seanca e dymbëdhjetë e Komisionit të Përbashkët për Bashkëpunim Ekonomik ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republikës së Sllovenisë, ku u miratuan huatë për Ministrinë e Ekonomisë dhe Ministrinë e Mjedisit.

Me propozim të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale është shqyrtuar dhe miratuar Plani i Veprimit për formalizimin e ekonomisë joformale 2021-2022, qëllimi strategjik i të cilit është përmirësimi i procesit të matjes, monitorimit dhe zbulimit të ekonomisë joformale me qëllim të përmirësimit të sistemit statistikor dhe rritjen e kapaciteteve të politikave ekonomike dhe sociale për monitorimin dhe zbulimin e rregullt të ekonomisë joformale.

Me propozim të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale është shqyrtuar dhe miratuar Plani i Veprimit për formalizimin e ekonomisë joformale 2021-2022, qëllimi strategjik i të cilit është përmirësimi i procesit të matjes, monitorimit dhe zbulimit të ekonomisë joformale me qëllim të përmirësimit. sistemin statistikor dhe rritjen e kapaciteteve të politikëbërësve ekonomikë dhe socialë për monitorimin dhe zbulimin e rregullt të ekonomisë joformale.

Ky plan përmban aktivitete specifike, me tregues të përshtatshëm, afat kohor, implikime fiskale dhe institucionet përgjegjëse për secilin aktivitet që do të zbatohet në periudhën 2021-2022.

Janë identifikuar 16 masa për të mundësuar ngritjen e një sistemi masash parandaluese dhe nxitëse në mbështetje të formalizimit të bizneseve joformale dhe personave të punësuar joformalisht, si krijimi i sistemit të kuponëve, ndryshime të caktuara ligjore, mbështetje për zhvillimin e kooperativave, mbështetje. për zhvillimin e sipërmarrjeve mikro dhe të vogla, zhvillimin e sipërmarrjes sociale, zbatimin e disa promovimeve për trajtimin e ekonomisë joformale etj.

Parashikohet promovimi i përfitimeve të ekonomisë formale, pra dëmet e punësimit joformal, aktivitetet arsimore në shkolla dhe universitete, siguria e pagesës online te personat juridikë etj.

Në seancën e sotme, Qeveria ka sjellë vendim për ndalimin e ndërtimit të qendrës pranuese për strehimin e të huajve në lokacionin në fshatin Bardhovcë dhe ka porositur ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Transportit dhe Lidhjeve që të punojnë deri në fund të nëntorit të këtij viti të gjejnë lokacion të përshtatshëm jashtë vendbanimit, si vend për realizimin e projektit Qendra për pranimin dhe akomodimin e të huajve.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button