Në qendrën e pranimit në Vizbeg po zhvillohet regjistrimi i njerëzve të pastrehë

Për familjet e pastreha të cilët janë akomoduar në qendrën e pranimit në Vizbeg, është duke u zhvilluar regjistrim që filloi në 1 mars dhe do të zgjasë deri më 15 të këtij muaji. Ministrja e punës dhe politikës sociale, Jagoda Shahpaska dhe drejtori i Entit shtetërore të Statistikës, Apostol Simovski sot vizituan këtë qendër të pranimit për jetesë të mbështetur.

Sipas Shahpaska, regjistrimi është një operacion shumë i rëndësishëm, më masivi dhe më gjithëpërfshirës statistikor dhe në bazë të të dhënat që do të merre, do të krijohen politika që do të adresojnë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve. Ajo theksoi se MPPS i rekruton çështje që kanë të bëjnë me pensionistët, punëtorët, kategoritë e cenueshme të qytetarëve, fëmijët.

“Sipas të dhënave të marra për strukturën e moshës së popullsisë, do të krijohen politika për ndërtimin e shtëpive të pleqve, kopshte, dhe për kategoritë e cenueshme dhe të papunët, do të krijohen masa dhe politika për përfshirjen e tyre aktive në tregun e punës”, theksoi Shahpaska.

Simovski informoi për procesin e regjistrimit që ka filluar për institucionet ndëshkuese-korrigjuese, personat e pastrehë, personat e angazhuar në Armatë, misione diplomatike dhe konsullore dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, si dhe për vetë-regjistrimin e atyre që qëndrojnë jashtë vendit.

Ai u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të marrin pjesë aktive në regjistrim në mënyrë që ai të zbatohet me sukses dhe kjo është e rëndësishme për planifikimin e një të ardhme më të mirë për të gjithë.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button