Besimi: Rebalanci i dytë i buxhetit siguroi fonde për Pakon e katërt të masave

Rebalanci i dytë i buxhetit është Rebalanci për zbatimin e Pakos së katërt të masave anti-krizë, i cili synon të sigurojë qëndrueshmërinë e aktiviteteve të brendshme ekonomike dhe vendet e punës, të rikuperojë aktivitete të caktuara, të sigurojë stabilitetin e transferimeve sociale dhe të sigurojë politika që do të ndihmojnë në zbatimin e strategji për dalje të shpejtë, në mënyrë që kur të mbarojë kriza të vazhdojmë me trendet pozitive të ekonomisë së re në zhvillim të vendit, tha Ministri i financave Fatmir Besimi, duke prezantuar ribalancën e dytë të buxhetit.

Me rebalancin e dytë rishikohet rezultati ekonomik për vitin 2020 në -4.4%. Siç u përmend, nëse nuk do të ishin ndërmarrë Pakot e masave, rënia ndoshta do të ishte më e lartë.

Ana e të ardhurave të buxhetit me rebalancin e buxhetit mbetet e njëjtë, më saktë 196.4 miliard denarë dhe ato janë planifikuar në një nivel pothuajse identik krahasuar me planin, ndërsa ana e shpenzimeve zgjerohet në 253 miliard denarë ose me 4.2%, pra me 10.1 miliard denarë më e lartë në lidhje me rebalancin, i cili do të financojë një pjesë të masave. Bazuar në të hyrat dhe shpenzimet e planifikuara, deficiti pozicionohet në vlerën prej 56.6 miliardë denarë pra 8.4% të BPK-së.

“Këto fonde shpërndahen në buxhetet e ministrive përkatëse dhe institucioneve përgjegjëse për zbatimin e masave qeveritare përmes një nënprogrami të posaçëm qeveritar P1 – MASA PËR MENAXHIM ME KRIZËN COVID 19. 70 milion euro janë ndarë për mbështetje financiare për pagesën e pagave për punonjësit në sektorin privat, 27 milion euro për kartelat pagesore vendore për kategoritë e prekura nga Covid-19, për mbështetjen e prodhuesve, përpunuesve dhe eksportuesve të rrushit, verës dhe verës në shishe 6.7 milion euro, për mbështetjen e aktivitetit Cicëron turistik 160.000 euro, për kthimin e taksës turistike për vitin 2019, për qëndrime të realizuara gjatë natës 2 milion euro, për blerjet gjatë vikendit përmes TVSHjaIME 17 milion euro, për skemën e garancës shtetërore dhe garancës doganore përmes Bankës së Zhvillimit 13 milion euro dhe grante për agjencitë e udhëtimit, terrenet e lojërave dhe restorantet për dasma 5.5 milion euro”, tha ministri i Financave.

Shkurtime ka tek shpenzimet për mallra dhe shërbime, janë planifikuar në vlerë prej 1 miliard denarë në shpenzimet kapitale prej 1.2 miliard denarë, ndërsa shpenzimet kapitale në nivelin e buxhetit bazë janë në të njëjtin nivel.

Për sa i përket financimit të deficitit, nuk do të ketë huazime të reja nga jashtë. Zgjerimi i deficitit do të financohet në një pjesë të caktuar të depozitave të qeverisë dhe pjesërisht përmes letrave me vlerë të shtetit.

Përndryshe, realizimi i buxhetit përfshirë dhe Shtatorin, në anën e të ardhurave arrin në 136 miliard denarë ose 69.1% krahasuar me të hyrat e planifikuara për vitin 2020 me rebalancin nga muaji Maj, i cili është 4.9% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Realizimi nga ana e shpenzimeve arrin në 171.9 miliard denarë, që është 70.5% krahasuar me shumën e planifikuar vjetore me rebalancin e parë, ose 10.7% më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Sipas kësaj, në periudhën Janar-Shtator 2020, deficiti buxhetor i Republikës së Maqedonisë së Veriut është realizuar në vlerë prej 35.8 miliard denarë ose 5.3% të BPK-së. Sipas këtyre të dhënave, realizimi i buxhetit po zhvillohet sipas planit, por me miratimin e Pakos së katërt të masave që synojnë inkurajimin e aktivitetit ekonomik dhe mbështetjen e kompanive dhe qytetarëve, u paraqit nevoja për financimin e tyre dhe kështu ridestinimin e pozicioneve në buxhet dhe sigurimin e financave shtesë, tha Ministri i financave.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button