Gostivar, trajnim për 100 nxënës të shkollës së mesme ekonomike

Në kuadër të projektit “Zhvillimi i prodhimeve të integruara për rritje të qëndrueshme ekonomike të rajonit të Gostivarit dhe Korçës” të cilin e zbatojnë Komuna e Gostivarit në partneritet me “Karriera ime” dhe “Qendra për zhvillim malor”, nga Shkupi, në mjediset e Këshillit të Komunës së Gostivarit u organizuan katër trajnime dyditore për më se 100 nxënës të Shkollës së mesme ekonomike komunale të Gostivarit.

Trajnimet kishin për qëllim trajnimin e nxënësve për menaxhim me karrierë, ku si tema ishin si shkruhet CV dhe lera e motivimit. Nxënësit shprehën interesim të madh për trajnim, pasi që nesër pasi ta përfundojnë shkollimin do të duet të duhet të konkurrojnë në tregun e punës.

Nga këta nxënës të trajnuar, 50 prej tyre, gjatë pushimeve verore do të mund të kenë punë praktike në 50 kompani të Gostivarit, të cilat veprojnë në fushën e turizmit.

Projekti për bashkëpunim ndërkufitar është i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i ko-financuar nga Komuna e Gostivarit.

Lajme të ngjashme

Back to top button