Një banore e Manastirit fitoi dëmshpërblim pasi është kafshuar nga një mace endacake, aktvendim i parë për lloj të këtillë sulmi në RMV

Gjykata e Apelit nga Manastiri e konfirmoi aktvendimin e shkallës së parë me të cilin i është ndarë dëmshpërblim në të holla një banoreje të Manastirit e cila është sulmuar dhe kafshuar nga një mace endacake. Ngjarja ka ndodhur në natën e Vitit të Ri në vitin 2021 derisa gruaja ka hedhur mbeturina në kontejner në rrugën “Tosho Daskallo”. Avokati i të lënduarës Marjan Petrovski, i cili arriti ta fitojë procesin gjyqësor, për sdk.mk thotë se klientja e tij është sulmuar befasisht dhe disa herë nga një mace e madhe, me ç’rast i janë shkaktuar lëndime – i është shkëputur lëkura dhe mishi në një pjesë të dorës, ndërsa është kafshuar edhe në këmbë. Lëndimet janë konfirmuar me dokumentacion mjekësore dhe fotodokumentacion, ndëras janë përpiluar edhe rezultat i ekspertëve dhe mendim nga ekspert, specialist i mjekësisë gjyqësore, njofton Portalb.

“Edhe pse në shikim të parë dukej si rast i thjeshtë dhe naiv, pashë se bëhet fjalë për një rast të jashtëzakonshëm dhe specifik, në të cilin lëndimet që i janë shkaktuar të dëmtuarës aspak nuk ishin naive. Pas analizës së kryer të hollësishme të kornizës juridike e cila e rregullon këtë materie, ndërsa duke i pasur parasysh dispozitat nga Vendimi për rend komunal i sjellë nga Komuna e Manastirit në korrelacion me ligjet për veprimtari komunale, vetëqeverisje lokale dhe për marrëdhënie obligative, konfirmova se në tërësi nuk është kryer detyrimi lidhur me kapjen e kafshëve endacake, pas çka e dorëzuam padinë për lëndën, me të cilën i paditëm komunën dhe Ndërmarrjen publike ‘Komunalec'”, thotë avokati Petrovski.

Gjykata Themelore, ndërsa pastaj edhe ajo e Apelit nga Manastiri konfirmuan se kompetentët jo vetëm që nuk i kanë kryer detyrimet e tyre lidhur me kafshët endacake, por edhe përgjegjësi dhe të dëmtuarës i kanë shqiptuar kompensim të dëmit jomaterial prej 50.000 denarë.

Ky është rasti i parë gjyqësor për sulm nga një mace rruge në Maqedoni. Sipas rregullativës ligjore, në atë periudhë, përveç për qen endacak, mund të parashtroheshin padi edhe për mace. Pas kësaj padie, në tetor të vitit 2022, Komuna e Manastirit ka bërë ndryshime në Vendimin për rend komunal, në të cilin ishte paraparë kapje, përkujdesje dhe sterilizim të qenve dhe maceve endacake. Nga Vendimi është fshirë pjesa “edhe mace”.

Manastiri një kohë më të gjatë po përballet me problemin me kafshë endacake. Vetëm për vitin 2022 Komuna ka paguar dëmshpërblim prej 47.000 euro qytetarëve të kafshuar nga qen endacak. Në vijim është përgatitja e strehimores, ndërsa komuna kërkoi edhe ndihmë financiare nga Qeveria që ta realizojë planin.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button