Edhe dy ditë përfundon afati për aplikim në thirrjen Shkolla për politika 2023 në Qendrën presidenciale për edukim politik 

Thirrja për aplikime në Shkollën politike në Qendrën presidenciale për edukim politik është e hapur deri më 22 shkurt 2023. Shkolla për politika për vitin 2023 do të organizohet në frymën e vlerave politike demokratike, promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut, pluralizmit politik, tolerancës reciproke, komunitetit dhe solidaritetit. Në këtë drejtim, Shkolla do të përpiqet të lidhë pjesëmarrës me përvojë të ndryshme profesionale, të cilët kanë dëshirë të kontribuojnë me njohuritë dhe aftësitë e tyre në zhvillimin pozitiv të shoqërisë, në kuadër të pesë seminareve edukative me pedagogë dhe trajnerë eminentë nga vendi dhe jashtë vendit, njoftuan nga kabineti i Presidentit, transmeton Portalb.mk.

Nxënësit e Shkollës për politika do të kenë mundësinë të përmirësojnë njohuritë e tyre mbi temat e demokracisë, zhvillimit të qëndrueshëm, integrimit evropian dhe komunikimit, të ndjekin leksione dhe seminare interaktive nga ekspertë të lartë vendas dhe ndërkombëtarë, të punojnë individualisht dhe në grup me individë të dalluar-moshatarët e tyre, të forcojnë aftësitë e tyre komunikuese dhe drejtuese dhe të krijojnë kontakte të rëndësishme me ekspertë të fushave që mbulon Shkolla.

Shkolla do të mbahet nga marsi deri në nëntor 2023, në fundjavë. Pjesëmarrja në të pesë seminaret edukative është e detyrueshme. Pjesëmarrësit që përfundojnë Shkollën do të marrin një certifikatë.

Kushtet për pjesëmarrje:

  • mosha 21-35 vjeç;
  • shtetësia e Republikës së Maqedonisë së Veriut;
  • Njohja e gjuhës angleze, njohja e një gjuhe tjetër të huaj do të konsiderohet përparësi;
  • pjesëmarrje e jashtëzakonshme në jetën shoqërore dhe/ose politike dhe/ose ekonomike në vend, duke nxitur ndryshime pozitive;
  • njohuri të forta të terminologjisë sociale;
  • Përvoja e punës do të konsiderohet avantazh.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  • Aplikacioni që mund të shkarkohet në këtë link;
  • Biografi në formën e CV-së Europass;
  • Dy rekomandime nga profesorë/punëdhënës/bashkëpunëtorë, në lidhje me lëndën e shkollës;
  • Ese në anglisht për një temë të caktuar të zgjedhur: 1. “Kontributi im në ndryshimet pozitive në vendin tonë” ose 2. “Vizioni im për zhvillimin demokratik të Maqedonisë së Veriut”.

Më shumë informacion rreth Shkollës së Politikave 2023 në Qendrën Presidenciale për Edukimin e Politikave është në dispozicion në këtë link.

Kandidatët e përzgjedhur mund të thirren për intervistë me gojë, e cila do të mbahet drejtpërdrejt ose online, në varësi të situatës aktuale shëndetësore në vend gjatë pandemisë COVID-19.

Si kusht për pjesëmarrje në Shkollën Politike për vitin 2023, kandidatët e përzgjedhur për pjesëmarrës në Shkollë do të nënshkruajnë një deklaratë për pjesëmarrje të detyrueshme në të gjitha seminaret e mëpasshme arsimore, sipas Programit Vjetor të Punës së Qendrës Presidenciale për Edukim Politik për vitin 2023.

Aplikacioni i plotë duhet të dërgohet jo më vonë se 22 shkurt 2023 në adresën [email protected].

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button