RMV, sot hyri në fuqi mbajtja e detyrueshme e pajisjeve dimërore

Prej sot, 15 nëntor, filloi periudha e mbajtjes së detyrueshme të pajisjeve dimërore, në pajtim me dispozitat e përcaktuara në Rregulloren për pajisjen e detyrueshme të automjeteve, biçikletave dhe rimorkiove për pjesëmarrje të sigurt në komunikacionin rrugor dhe traktorët për kryerjen e sigurt të punimeve bujqësore ose pyjore. Kjo periudhë përfundon më 15 mars, transmeton Portalb.mk.

Si pajisje dimërore për mjetet motorike me masë maksimale të lejueshme jo më shumë se 3.500 kilogram nënkupton:

  • gomat e dimrit në të katër rrotat, me një thellësi minimale të pajisjeve prej katër milimetra në madhësi dhe gjerësi
  • goma me profil veror në të katër rrotat thellësia e shkelës sipas perimetrit dhe gjerësia prej të paktën 4 milimetra nëse automjeti ka zinxhirë për borë me madhësi të duhur për madhësinë e rrotave ose mjete të tjera të përshtatshme.

Si pajisje dimërore për mjetet motorike me lëvizje me katër rrota (4 x 4) nënkupton:

  • gomat e dimrit në të katër rrotat, me thellësi minimale të hapit prej 6 milimetra në madhësi dhe gjerësi, dhe goma me profil veror në të katër rrotat me thellësi të pajisjeve dhe gjerësi prej të paktën 4 milimetra, nëse automjeti ka zinxhirë për borë dhe në rastin e lëvizjes së përhershme, zinxhirët e borës duhet të kenë të paktën boshtin e pasmë, dhe në rastin e vozitjes rimorkio zinxhirët e borës duhet të kenë të paktën boshtin e kyçur .

Si pajisje dimërore të mjeteve motorike me masën maksimale të lejuar që i kalon 3.500 kilogramë, sipas MPB-së, nënkupton:

  • gomat e dimrit në rrotat me thellësi minimale të madhësisë dhe gjerësi të shkelës prej 6 milimetra,
  • goma me profil veror në të katër rrotat, me thellësi, sipas madhësisë dhe gjerësisë së paku 4 milimetra, nëse automjeti në ka zinxhirë për borë të madhësisë adekuate për rrotat ose mjete të tjera ndihmëse të përshtatshme dhe
  • autobusët dhe kamionët që për arsye teknike nuk mund të vendosin zinxhirë për bore në rrotat, duhet të kenë goma dimërore në rrotat dhe vegël – lopatë.

Gomat e dimrit janë ato goma që anash kanë shenjën “MS”, “M + S”, “M & S” dhe shenjën e një fjollë dëbore në mal të stilizuar me tre maja.

Në përputhje me Rregulloren aktuale për pajisjen e detyrueshme të automjeteve, në komunikacionin rrugor të automjeteve është e ndaluar vendosja e gomave me gozhdë.

MPB-ja u bën thirrje qytetarëve që t’i përmbahen obligimit ligjor për posedim të pajisjeve dimërore, pasi në këtë mënyrë mundësohet qarkullim i pandërprerë dhe i sigurt i komunikacionit rrugor në kushte dimërore.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button