MASh: Nëse tekstet sipas programeve të reja vonohen, nxënësit do të mësojnë nga materiale të përshtatshme

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh) njoftoi se është duke u zhvilluar procedura për zgjedhjen e operatorit ekonomik për shtypjen dhe shpërndarjen e teksteve për lëndët në arsimin fillor për të cilat Byroja për Zhvillimin e Arsimit ka përgatitur plan-programe të reja, transmeton 360 Shkallë.

Sipas Konceptit të miratuar nga MASh vitin e kaluar, ato po futen në sipas fazave, vitin e kaluar për klasat e para dhe të katërta, dhe në vitin shkollor 2022/2023 nxënësit e klasave të dyta dhe të pesta do të mësojnë me plan-programe të reja.

MASh thotë se procedurat për miratimin e teksteve për të cilat janë përgatitur plan-programet e reja janë në një fazë tjetër përfundimtare, në mënyrë që nëse procedurat zgjaten pas fillimit të vitit shkollor, nxënësit të përvetësojnë njohuritë nga materialet përkatëse të përgatitura në momentin që i marrin tekstet e reja shkollore.

“Në konkursin anonim janë përzgjedhur disa dorëshkrime, por ka edhe të tilla me komente nga komisionet recensuese dhe duhet të pësojnë ndryshime/shtesa të caktuara. Pasi autori/autorët i kanë zbatuar, dorëshkrimi me ndryshimet i kthehet recensentëve për konstatimin e ndryshimit”, njoftoi MASh.

Sipas Konceptit për arsimin fillor, përveç librave të shtypur, në portalin e-ucebnici.mon.gov.mk do të jenë të disponueshme edhe tekste nga klasa e katërt dhe lartë në format digjital.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button