Për dy ditë përfundon afati i aplikimit për akomodim në konviktet e studentëve nga viti i dytë deri në të gjashtin

Regjistrimi elektronik për akomodimin në konviktet studentore shtetërore dhe private, i cili ka nisur më 18 korrik, zgjat deri më 5 gusht dhe vlen për studentët nga viti i dytë deri në të gjashtin e studimeve dhe apsolventët. Për studentët e vitit të parë, afati i aplikimit është nga data 5 deri më 16 shtator 2022, pra pasi të ketë kaluar afati i parë i regjistrimit në fakultete për vitin akademik 2022/2023, shkruan 360 shkallë, transmeton Portalb.mk.

Sipas Konkursit, në 12 konviktet në Shkup, Manastir, Ohër, Prilep, Shtip dhe Tetovë, janë në dispozicion 4834 shtretër për studentë të rregullt deridiplomik. Nga numri i përgjithshëm, 3669 shtretër janë të destinuara për nxënësit nga viti i dytë deri në të gjashtin dhe apsolventët, dhe 1165 për studentët që do të regjistrohen në vitin e parë.

Konvikti studentor “Goce Dellçev” në Shkup ka më së shumti vende të lira (1186). Më pas vijnë “Pelagonija” në Shkup me 997 vende dhe “Steve Naumov” – objekti i tretë me 601 shtretër.

Konkursi ofron edhe akomodim në konviktet: “Tome Stefanovski-Senic” në Shkup (370 vende), “Koço Racin” në Manastir (385), “Nikola Karev” në Ohër (242), “Orde Çopela” në Prilep (335). ), PSD “UEJL” në Tetovë (120) dhe në katër në Shtip: “Braqa Miladinovci” (236), “Oaza” (112), “Hiljadnikov” (60) dhe “Logos” (52) .

Studentët që aplikojnë për konkurs duhet të plotësojnë një aplikacion elektronik dhe të ngarkojnë dokumentacionin përkatës në portalin e internetit: e-uslugi.mon.gov.mk. Ata mund të aplikojnë për pranim vetëm në një konvikt. Nëse pas publikimit të listave përfundimtare të studentëve të pranuar sipas konvikteve, ambientet e akomodimit në një konvikt të caktuar mbeten të paplotësuara, regjistrimi do të vazhdojë deri në plotësimin e tyre, por jo më vonë se data 15 nëntor 2022.

Konkursi i publikuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) rendit kushtet për pranim dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve, mënyrën dhe afatet e aplikimit dhe dokumentet e nevojshme për aplikim.

Lista përfundimtare e pranimeve për studentët e viteve të dyta dhe të më lartë do të publikohet më 5 shtator 2022, ndërsa për studentët e vitit të parë – më 30 shtator 2022, në tabelat e shpalljeve në konviktet ku studenti ka aplikuar dhe në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Kundërshtimi i rezultateve mund të paraqitet online në adresën e emailit: [email protected] në afat prej pesë ditësh nga dita e publikimit të rezultateve.

Sipas kushteve të akomodimit të përcaktuara në Konkurs, studenti vendoset në konvikt duke filluar nga dita e lidhjes së kontratës me konviktin ku është pranuar, por jo më vonë se dhjetë ditë nga lista përfundimtare e publikuar.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button