Përllogaritje: Çfarë do të thonë në praktikë çmimet e reja të energjisë elektrike dhe mënyra e re e përllogaritjes së faturave?

Simulimet që i bëri “360 gradë” me çmimet e reja dhe mënyrën e re e përllogaritjes së faturës për energji elektrike për amvisëritë, sipas të të ashtuquajturit sistem të blloqeve tarifore, tregon se familjet që konsumojnë rreth 200 kWh në muaj do të paguajnë rreth 5.5% fatura më të larta të energjisë elektrike. Ata që konsumojnë sasi të mëdha prej 3200 kWh në muaj tani do të paguajnë fatura që janë 54% më të larta se ato deri tani, transmeton Portalb.mk.

Komisioni Rregullator i Energjetikës brenda një dite i shpalli dy lajmet më të rëndësishme që do të ndikojnë në shumën e faturave të energjisë elektrike për amvisëritë. Së pari, e prezantoi modelin e ri për përllogaritjen e faturave të energjisë elektrike. Së dyti, publikoi se energjia elektrike për 98.8% të familjeve po shtrenjtohet, mesatarisht me 7.4%.

Por çfarë do të thotë e gjithë kjo në praktikë? Deri më tani, fatura është llogaritur thjesht – kilovat-orë (kWh) energji të konsumuara shumëzuar me një tarifë fikse për energjinë elektrike të shtrenjtë (e konsumuar nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 22:00) plus kWh e konsumuar shumëzuar me një tarifë fikse për energjinë elektrike të lirë (e konsumuar ndërmjet 22-7 pasdite, të dielën dhe festat shtetërore). Deri më sot, rryma ishte 7,32 denarë për kWh me tarifë të shtrenjtë dhe 3,67 denarë me tarifë të lirë. Kësaj i shtohen 5% TVSH dhe taksa komunale për ndriçimin publik.

Nga 1 korriku, përllogaritja do të jetë më e komplikuar. Çmimi i kWh i konsumuar do të varet nga sasia e konsumit në tarifën e shtrenjtë. Ose, sipas sistemit të ashtuquajtur blloqe tarifore, energjia elektrike e konsumuar do të përllogaritet si më poshtë:

 • për konsumim në tarifë të shtrenjtë deri në 210 kWh brenda 30 ditëve kalendarike – 7,72 denarë për kWh.
 • për konsumim në tarifë të shtrenjtë prej 210 kWh në 630 kWh në afat prej 30 ditësh – 8,08 denarë për kWh.
 • për konsumim në tarifë të shtrenjtë prej 630 kWh deri në 1.050 kWh në afat prej 30 ditësh – 8,66 denarë për kWh.
 • për konsumim në tarifë të shtrenjtë mbi 1 050 kWh në afat prej 30 ditësh – 17,48 denarë për kWh.

Sa i përket tarifës së lirë, nga ana tjetër, këtu gjërat janë të njëjta, të paktën për sa i përket përllogaritjes. Kur është fjala për çmimin, tarifa e lirë prej 3,67 denarë rritet në 3,99 denarë.

Çfarë do të thotë kjo për llogarinë time?

Për të krahasuar se sa do të paguajnë familjet për energjinë elektrike nga 1 korriku, kemi krijuar një simulim me katër fatura imagjinare. E zakonshme për të gjithë skenarët është se 60% e konsumit të supozuar është në tarifën e shtrenjtë dhe 40% në tarifën e lirë.

SKENARI 1 – 200 kWh në muaj

Një amvisëri që konsumon 200 kWh në muaj (120 kWh me tarifë të shtrenjtë dhe 80 kWh me tarifë të lirë) aktualisht paguan një faturë prej 1.414 denarë, edhe atë:

 • 878,4 denarë për tarifë të lartë
 • 293,6 denarë për tarifë të ulët
 • 58,6 denarë TVSH
 • 184 denarë taksë komunale

Me të renë, për të njëjtin konsum fatura do të jetë 1 492 denarë, edhe atë:

 • 926,4 denarë për tarifë të lartë deri në 210 kWh
 • 319,2 denarë për tarifë të ulët
 • 62,28 denarë TVSH
 • 184 denarë taksë komunale

Ose rritja e çmimit për këtë amvisëri të supozuar do të jetë 5,5 për qind.

SKENARI 2 – 400 kWh në muaj

Një amvisëri që konsumon 400 kWh në muaj (240 kWh me tarifë të shtrenjtë dhe 160 kWh me tarifë të lirë) aktualisht paguan një faturë prej 2.645 denarë, edhe atë:

 • 1756,8 denarë për tarifë të lartë
 • 587,2 denarë për tarifë të ulët
 • 117,2 denarë TVSH
 • 184 denarë taksë komunale

Me të renë, për të njëjtin konsum fatura do të jetë 2 811 denarë, edhe atë:

 • 1621,2 denarë për tarifë të lartë deri në 210 kWh
 • 242,4 denarë për tarifë të lartë prej 210 kWh në 630 kWh
 • 638,4 denarë për tarifë të ulët
 • 125,1 denarë TVSH
 • 184 denarë taksë komunale

Ose rritja e çmimit për këtë familje të supozuar do të jetë 6,3 për qind.

SKENARI 3 – 1 600 kWh në muaj

Një amvisëri që konsumon 1.600 kWh në muaj (960 kWh me tarifë të shtrenjtë dhe 640 kWh me tarifë të lirë) aktualisht paguan një faturë prej 10.028 denarë, edhe atë:

 • 7027,2 denarë për tarifë të lartë
 • 2348,8 denarë për tarifë të ulët
 • 468,8 denarë TVSH
 • 184 denarë taksë komunale

Me të renë, për të njëjtin konsum fatura do të jetë 11 131 denarë, edhe atë

 • 1621,2 denarë për tarifë të lartë deri në 210 kWh
 • 3393,6 denarë për tarifë të lartë prej 210 kWh në 630 kWh
 • 2857,8 denarë për tarifë të lartë prej 630 kWh në 1050 kWh
 • 2553,6 denarë për tarifë të ulët
 • 521,28 denarë TVSH
 • 184 denarë taksë komunale

Ose rritja e çmimit për këtë familje të supozuar do të jetë 11 për qind.

SKENARI 4 – 3 200 kWh në muaj

Një amvisëri që konsumon 3 200 kWh në muaj (1920 kWh me tarifë të shtrenjtë dhe 1280 kWh me tarifë të lirë) aktualisht paguan një faturë prej 19.874 denarë, edhe atë:

 • 14054,4 denarë për tarifë të lartë
 • 4697,6 denarë për tarifë të ulët
 • 937,6 denarë TVSH
 • 184 denarë taksë komunale

Me të renë, për të njëjtin konsum fatura do të jetë 30 599 denarë edhe atë

 • 1621,2 denarë për tarifë të lartë deri në 210 kWh
 • 3393,6 denarë për tarifë të lartë prej 210 kWh në 630 kWh
 • 3637,2 denarë për tarifë të lartë prej 630 kWh në 1050 kWh
 • 15207,6 denarë për tarifë të lartë mbi 1050 kWh
 • 5107,2 denarë për tarifë të ulët
 • 1448,33 denarë TVSH
 • 184 denarë taksë komunale

Ose rritja e çmimit për këtë familje të supozuar do të jetë rreth 54 për qind.

Çka nëse EVN nuk e lexon faturën time saktësisht brenda 30 ditësh?

Siç u theksua në fillim të këtij teksti, çmimet dhe blloqet tarifore të shpallura nga Komisioni Rregullator i Energjisë i referohen një periudhe leximi prej 30 ditësh. Por në praktikë, fakti është se shërbimet kompetente shpesh i lexojnë matësit në intervale më të shkurtra dhe më të gjata. Deri më tani askujt nuk i interesonte nëse fatura e energjisë elektrike është për 28 apo 32 ditë, por tani ka shqetësim sepse edhe dy ditë të tjera, teorikisht, mund të nënkuptojnë kalim në një bllok tarifor më të lartë dhe rrjedhimisht një çmim më të lartë për kWh të konsumuar.

Por në praktikë, edhe tani nuk do të ketë asnjë ndryshim. Ndonëse kufijtë e blloqeve tarifore paraqiten për një periudhë konsumi prej një muaji, ato jo rastësisht pjesëtohen me numrin 30. Qëllimi ishte të bëhet përllogaritja e “kufijve ditorë” të blloqeve tarifore që do t’i shtoheshin ose zbriteshin “kufirit mujor” të faturës për energji elektrike, varësisht nga periudha kur lexohet.

Për shembull, nëse ju vjen faturë me periudhë konsumi prej 32 ditë, kufiri i bllokut të parë tarifor nuk do të jetë 210 kWh, por 224 kWh. Arsyeja është se “kufiri ditor” i bllokut të parë tarifor është 7 kWh (210 kWh pjesëtuar me 30 ditë = 7 kWh). Dhe për shkak se në shembullin EVN ju lexojnë njehsorin për 32 ditë, gjegjësisht dy ditë plus “kufizimin mujor”, numrit prej 210 kWh i shtohen 7 kWh + 7 kWh – dy “kufijtë ditorë”. Kufiri i blloqeve të tjera tarifore do të rritet sipas të njëjtit parim. Dhe anasjelltas, nëse periudha e leximit është më pak se 30 ditë, atëherë do të zbritet numri i “kufijve ditorë”. Për shembull, nëse fatura e energjisë elektrike i referohet një konsumi prej 28 ditësh, atëherë kufiri i bllokut të parë do të jetë 196 kWh (210 kWh – 7 kWh – 7 kWh).

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button