Protestë në Shkup: Jo kursimeve nga shëndeti i njeriut

Nën slloganin “Jo kursimeve nga shëndeti i njeriut”, sot në Shkup u mbajt protestë qytetare me iniciativën e 14 shoqatave anëtare të Platformës HIV, Shoqatës ESE dhe Iniciativës së Grave nga Shuto Orizare, ku shoqatat shprehën pakënaqësi për qëndrimin e Qeverisë ndaj shëndetit, transmeton Portalb.mk.

Nga organizata Hera thonë se Ministria e Shëndetësisë ka shkurtuar buxhetin për sistemin e mbrojtjes së HIV-it deri në 40%, gjë që rrezikon drejtpërdrejt shëndetin e njerëzve dhe mund të intensifikojë epideminë e HIV-it.

Foto: Vanço Xhambaski
Foto: Vanço Xhambaski

“Kjo nënkupton përjashtimin e disa mijëra qytetarëve dhe familjeve të tyre nga sistemi shëndetësor dhe social, shtimin e epidemisë së HIV-it, humbjen e jetëve njerëzore, por edhe kostot e shumëfishuara të trajtimit në 5 deri në 10 vitet e ardhshme. Për shkak të shkurtimeve, dera e disa qendrave që ofrojnë shërbime për personat e margjinalizuar dhe të pafavorizuar tashmë është mbyllur”, tha Heidi Shterjova Simonoviq nga Platforma HIV.

Foto: Vanço Xhambaski
Foto: Vanço Xhambaski

Borjan Pavlovski nga shoqata ESE theksoi se në planifikimin dhe buxhetimin në shëndetësi nuk duhet të diskriminohet asnjë grup i popullatës, ndërsa në buxhetim nuk duhet të ketë prapambetje, përkatësisht shkurtime.

“Kujdesi parandalues ​​shëndetësor është një segment kyç i një sistemi shëndetësor dhe fondet e ndara për parandalim nuk konsiderohen kosto, por investim. Në vitin 2019, buxheti për kujdesin shëndetësor parandalues ​​është vetëm 9% e të gjithë buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë. Në periudhën nga viti 2012 deri në vitin 2019, Ministria e Shëndetësisë çdo vit zvogëlon buxhetin për kujdes shëndetësor parandalues ​​me rreth 10%. Për ta ilustruar, për shkak se shteti nuk ka investuar mjaftueshëm para në programin e depistimit të kancerit të qafës së mitrës prej vitesh, 40 gra vdesin çdo vit nga ky kancer”, thonë nga atje.

Foto: Hera
Foto: Vanço Xhambaski

Almira Faslii Muarem nga Iniciativa e Gruas nga Shuto Orizare theksoi se janë reduktuar mjetet për ekzaminime dhe ekzaminime laboratorike falas gjatë shtatzënisë, lindje falas për personat pa dokumente, mjete për acid folik për zhvillimin e duhur të fetusit te gratë shtatzëna, vizita nga infermieret patronazhi në zonat rome dhe rurale për shëndetin e fëmijëve.

Të pranishmit kërkuan gjithashtu që të gjitha programet e tjera të parandalimit dhe trajtimit të buxhetohen dhe promovohen në mënyrë adekuate, veçanërisht me fokus në shëndetin riprodhues të grave, shëndetin e nënës dhe fëmijës, grave rome, grupeve më të rrezikuara nga HIV, në përputhje me nevojat reale të këtyre grupeve.

Foto: Hera
Foto: Vanço Xhambaski

Përveç kësaj, ata kërkuan:

  • -Të ndalen shkurtimet në shëndetësi dhe të rritet ndjeshëm buxheti që shteti ndan për shëndetësinë. Gjithashtu, shteti duhet t’i trajtojë të gjithë pacientët dhe përdoruesit e shërbimeve shëndetësore në mënyrë të barabartë.
  • Qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë të gjejnë një zgjidhje urgjente për buxhetin e reduktuar për parandalimin e HIV-it.
  • Shteti, në radhë të parë Ministria e Shëndetësisë, të zbatojë plotësisht rekomandimet e vendimit të Komitetit për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave në OKB, i cili përcakton diskriminimin në aksesin në të drejtat seksuale dhe riprodhuese të grave rome dhe sigurimi i buxhetit adekuat dhe qasja për shërbimet shëndetësore për gratë rome;
  • Qeveria të ndjekë një politikë fiskale konsistente të përshtatshme për një shtet social, që do të thotë: vendosja e taksës progresive dhe taksës së luksit, shkurtimi i kostove joproduktive në institucionet shtetërore, shkurtimi i përfitimeve për qeveritarët dhe deputetët, ndalimi i punësimeve partiake në administratën shtetërore.
Foto: Vanço Xhambaski
Foto: Vanço Xhambaski

Ndryshe Hiv është  virus (virusi i pamjaftueshmërisë imunitare njerëzore) që ndikon në sistemin imunitar natyror. Kur dikush me HIV nuk merr ilaçeinfeksioni rëndohet dhe mund të zhvillohet në SIDA. HIV nuk mund të kurohet, por ilaçet për virusin HIV mund ta mbajnë këtë virus nën kontroll. HIV është një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST). Një prezervativ mbron nga infeksioni me HIV.

Foto: Vanço Xhambaski
Foto: Vanço Xhambaski

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button