AKE i konfirmoi kushtet për leje për 5G, tender në fund të vitit

Operatorë vendorë, kompani të interesuara dhe qytetarë deri më datë 20 të këtij muaji, kur skadoi afati, kanë dorëzuar mendime dhe vërejtje deri tek Agjencia për komunikime elektronike lidhur me dhënien e planifikuar të lejeve për shfrytëzimin e radiofrekuencave për 5G teknologji, transmeton Portalb.mk.

Sasho Dimitrijovski, drejtor i AEK-së, në një intervistë për MIA-n thotë se deri më tani të gjitha hapat zbatohen në pajtim me dinamikën e paraparë me Planin kombëtar operativ brodbend (PKOB), i miratuar nga Qeveria në muajin prill të vitit të kaluar.

“Të gjitha mendimet a arritura do të shqyrtohen nga shërbimet profesionale në AKE dhe do të implementohen në mënyrë përkatëse në procedurë ligjore, e cila është paraparë në pajtim me Ligjin për komunikim elektronik (LKE) për ndarjen e këtyre radiofrekuencave. Në pajtim me PKOB, procedura e tenderit pritet të fillojë deri në fund të vitit 2020. Do të dublimohen mendimet e arritura dhe së bashku me rregullativën aktuale në Maqedoninë e Veriut, e cila është në linjë të njëjtë me atë evropian, do të përshkruhen kushtet që do të theksohen si kërkesa, të cilat operatorët do të marrin leje do të duhet t’i plotësojnë”, sqaron Dimitrijoski.

Deri në këtë moment AKE-ja ka zbatuar matje të rrezatimit jo-jonizues në disa lokale nga 5G test-rrjeti i Telekomit të Maqedonisë për të cilën është dhënë leje e përkohshme deri më 31 tetor të këtij viti për shtrirjen 3.6-3.7 Mhz.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button