Ndahen 34 vendime pune për të punësuarit në Qendrën për shëndet publik në Shkup

Drejtori i Qendrës për shëndet publik- Shkup Shemsi Musa shpërndau vendime për transformimin në marrëdhënie të rregullt pune për të punësuarit që ishin me marrëveshje të përkohshme, kontrata në vepër dhe autoriale.

Gjithsej janë shpërndarë 34- vendime prej të cilëve 28 shqiptarë dhe 6- maqedonas.

Me këto vendime është rritur numri i të punësuarve shqiptar nga 17 në 45 të punësuar me vendime. Në vitin 2010  numri i të punësuarve shqiptar ka qenë 12 % kurse sot është 32 % .

Lajme të ngjashme

Back to top button