Ushqimet që përmbajnë pluhur kriketi shtëpiak do të duhet ta përfshijnë atë në etiketë

Nuk është e vërtetë që BE-ja miratoi një ligj që ushqimi që përmban insekte nuk duhet të ketë një informacion të qartë në etiketë se përmban pluhur nga këto insekte. Përkundrazi, duhet të etiketohet duke përfshirë emrin dhe llojin e insektit dhe reaksionet e mundshme alergjike që mund të shkaktojë. Gjithashtu, vetë dokumenti i miratimit të BE-së thotë se krimbat e miellit mund të përbëjnë rrezik për njerëzit që janë të ndjeshëm ndaj anafilaksisë – reaksione të rënda alergjike, shkruan Vërtetmatësi.

Po shqyrtojmë një postim të publikuar në rrjetin social Facebook ku thuhet se Bashkimi Evropian ka miratuar një ligj për t’i shërbyer njerëzve insektet dhe krimbat pa i informuar për këtë në etiketë (etiketën ushqyese të produktit ushqimor).

Në postim thuhet:

Bashkimi Evropian miratoi një ligj për të na shërbyer insektet dhe krimbat pa na informuar për këtë në etiketë
Nga viti i ri 2023, BE-ja i ka dhënë leje “publikut të gjerë” për të shtuar insekte në produktet e bukës, makaronave dhe produkteve të tjera gjysmë të gatshme. Megjithëse ka mungesë të njohurive të publikuara mbi alergjitë dhe reaksionet e mundshme anafilaktike, Komisioni Evropian është i mendimit se nuk duhet të ketë kërkesa të veçanta etiketimi.

Është e vërtetë që në janar 2023 BE-ja lejoi që kriketat shtëpiake dhe larvat e krimbit të miellit të lejohen si ushqim në BE në formë pluhuri. Por nuk është e vërtetë që ushqimi që përmban insekte në BE nuk duhet të ketë një informacion të qartë në etiketë se përmban pluhur nga këto insekte. Përkundrazi, duhet të etiketohet duke përfshirë emrin dhe llojin e insektit dhe reaksionet e mundshme alergjike që mund të shkaktojë. BE-ja thekson gjithashtu se krimbat e miellit mund të përbëjnë rrezik për njerëzit që janë të ndjeshëm ndaj anafilaksisë (reaksione serioze alergjike).

Që në etiketë duhet të thuhet se produktet mund të shkaktojnë reaksione alergjike, shkruhet në vetë dokumentin e miratimit.

Dokumenti u botua më 3 janar 2023, në revistën zyrtare të Bashkimit Evropian, me titullin: “Lejimi në treg për të vënë në përdorim pluhurin pjesërisht të çyndyrosur nga aceta domesticus (kriketat shtëpiake) si ushqim i ri”.

Në dokument (faqe 5) shkruhet se përcaktimi i ushqimit të ri në etiketa duhet të jetë “pluhur pjesërisht i yndyrosur nga kriketat shtëpiake – aketa domesticus”. Etiketa e artikujve ushqimorë që përmbajnë pluhur krikete shtëpiake duhet të tregojë në mënyrë eksplicite se ky përbërës mund të shkaktojë një reaksion alergjik për konsumatorët që kanë një alergji të njohur ndaj marimangave të pluhurit, gaforreve, molusqeve. Një informacion i tillë duhet të shfaqet pranë listës së përbërësve. Rrjedhimisht, të gjithë konsumatorët kanë të drejtë dhe akses në informacionin që përmban saktësisht ushqimi që ata blejnë, në kundërshtim me pretendimin në postimin që po shqyrtojmë se BE-ja ka rregulluar që të mos ketë etiketime të veçanta të ushqimit.

Më tej, në pikën 10 të dokumentit (f. 2) shkruhet:

Agjencia (Agjencia Evropiane e Sigurisë Ushqimore – EFSA) gjithashtu merr parasysh se konsumi i pluhurit të kriketit shtëpiak pjesërisht të çyndyrosur mund të shkaktojë reaksione alergjike. Në të njëjtën kohë, Agjencia vuri në dukje se alergjenët shtesë mund të shfaqen në ushqim nëse ato alergjene janë të pranishme më parë në nënshtresat me të cilat ushqehen insektet. Prandaj, është e përshtatshme që ushqimet që përmbajnë pluhur të kriketit shtëpiak pjesërisht të çyndyrosur të etiketohen në përputhje me nenin 9 të Rregullores së BE-së 2015/2283.

Kontrolli i fakteve nga Euronews dhe Yahoo tregoi gjithashtu se pretendimi se BE-ja nuk do të kërkonte që insektet të etiketohen qartë në paketimin e ushqimit në rastet kur substanca pluhur përzihet me përbërës të tjerë, si shembull mielli, është pretendim i rremë.

Por kjo nuk është kështu. Dokumenti (shkronjat e vogla – i ashtuquajturi aneks) kërkon që pyetja të tregohet dhe të shënohet qartë.

Paketimi duhet të tregojë qartë se përbërësit mund të shkaktojnë reaksione alergjike për konsumatorët që janë alergjikë ndaj marimangave të pluhurit, gafforeve dhe molusqeve, sipas rishikimit të Yahoo.

Pra, etiketimi do të tregohet pranë listës së përbërësve në mënyrë që konsumatorët të dinë nëse u është shtuar, për shembull, biskotave, pluhur të insekteve.

Zëdhënësi i Komisionit Evropian konfirmoi përmes emailit për Euronews se ushqimi do të duhet të shënohet.

Informacioni i detyrueshëm i ushqimit duhet të jetë i disponueshëm në paketim. Tregimi i alergjenëve është gjithashtu i detyrueshëm dhe duhet t’u ofrohet konsumatorëve, tha ai për Euronews.

Për shkak të të gjitha fakteve të mësipërme, vlerësojmë se nuk është e vërtetë që BE-ja ka miratuar një ligj për tu shërbyer insekte dhe krimba pa i informuar konsumatorët për këtë në etiketë.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button