Fondacioni Shoqëri e Hapur nënshkroi marrëveshje me disa komuna për instalimin e sistemeve fotovoltaike në pesë shkolla

Më 9 nëntor 2022, drejtoresha ekzekutive e Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni, Fani Karanfilova-Panovska, nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me kryetarët e komunave Dellçevë, Vallandovë, Çuçer Sandevë dhe Qendër Zhupë, transmeton Portalb.mk.

Me nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve, Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni mori përsipër që përmes një operatori të përzgjedhur ekonomik të instalojë sisteme diellore fotovoltaike në pesë objekte shkollore, ndërsa komunat morën përsipër mirëmbajtjen e sistemeve të instaluara, duke plotësuar kështu nevojat për energji elektrike të këtyre shkollave në të cilin vijojnë mësimet gjithsej 1300 nxënës.

Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni (FShHM), gjatë vitit 2022, ka realizuar vizita në disa lokacione në vend me qëllim të identifikimit të shkollave në vendbanime më të vogla, rurale dhe urbane, në të cilat ka mundësi adekuate teknike për implementimin dhe instalimin e sistemeve diellore fotovoltaike. Pas kësaj, FShHM nga fondet e veta dhe si pjesë e iniciativës rajonale të zbatuar në Shqipëri, Serbi dhe Kosovë, zgjodhi katër komunat – Dellçevë, Vallandovë, Çuçer Sandevë dhe Qendër Zhupë – për realizimin e donacionit.

Qëllimi i projektit është të mundësojë shfrytëzimin e energjisë diellore dhe shfrytëzimin racional të energjisë në shkollat ​​pilot, gjë që do të mbështesë tranzicionin ekologjik të institucioneve, ndërsa në të njëjtën kohë përpiqet të krijojë të ashtuquajturat shkollat ​​e gjelbra përmes edukimit dhe përfshirjes së nxënësve dhe punonjësve për përmirësimin e efikasitetit të energjisë.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button