Koha për veprim të përbashkët klimatik është tani!

Në festimin e Ditës Botërore të Mjedisit – 5 Qershor, nën moton e këtij viti “Vetëm një tokë”, sivjet me fokus të veçantë adresojmë nevojën për veprim të menjëhershëm lokal dhe krijimin e aleancave qytetare që do të kontribuojnë në adresimin dhe zbutjen e përbashkët të ndryshimeve klimatike.

Duke theksuar rëndësinë dhe trajtimin e ndryshimeve klimatike në këtë ditë të rëndësishme për mjedisin, e nisim fushatën “Së bashku për aksion klimatik” si pjesë e projektit “OSHC-të në Aksion për Ndryshimet Klimatike”.

Ky program strategjik për eko-ndërgjegjësim synon të kontribuojë në krijimin e një shoqërie civile të gjallë dhe të fortë, e cila në thelb është e përfshirë në procesin e transformimit, dekarbonizimit dhe rinovimit të shoqërisë sonë për një mjedis më të pastër dhe qytetarë më të shëndetshëm.

Qëllimi i përbashkët i Eko-ndërgjegjësimit dhe donatorit – Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor Ndërkombëtar (AIDS) është të forcojë organizatat e shoqërisë civile dhe pjesëmarrjen e tyre në procese të rëndësishme të bërjes së politikave në nivel lokal dhe qendror, për të inkurajuar veprime reale klimatike dhe për të bërë ndryshime pozitive praktike, dhe nëpërmjet tyre të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve për ndryshimet klimatike.

Programi “OSHC-të në aksion për ndryshime klimatike” zgjat tre vjet dhe ne po e zbatojmë me dy organizata partnere – Shoqatën e Juristëve të Rinj të Maqedonisë (MZPM) dhe Fondacionin CNVP.

Së bashku për aksion klimatik”, përveç edukimit dhe informimit të rregullt të publikut për rëndësinë e trajtimit të ndryshimeve klimatike, kryesisht do të inicojë dhe krijojë aleanca përmes të cilave angazhimet tona do të realizohen në një mënyrë më gjithëpërfshirëse, dhe lufta ndaj ndryshimeve klimatike do të fitojë një intensitet ndërsektorial, gjithëpërfshirës dhe dinamik.

Ju ftojmë të bashkëpunoni dhe të angazhoheni siç duhet në ndërtimin e aleancave, planifikimin e veprimeve lokale dhe kombëtare për një klimë më të mirë, si dhe ndërtimin e një jete dhe shprese më të mirë për të ardhmen.

Koha për veprim të përbashkët klimatik është tani.

Për informacione më të detajuara dhe kontakte:

Kiril Efremovski – [email protected] –  072-268-088

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button