KEMM: Ankesa ndaj artikullit të Portalbit për borxhin e Komunës së Tetovës është e pabazë

Komisioni për ankesa i Këshillit të Etikës në Media të Maqedonisë (KEMM) konfirmoi se Portalb.mk nuk e ka shkelur Kodin e Etikës në artikullin për borxhin e Komunës së Tetovës, si rezultat I marrjes së një ankese nga Liridon Berisha, i cili  artikullin “Borxhi i komunës së Tetovës është mbi 24 milionë euro (Infografik)” e ka konstatuar se teksti përmban raportime të pasakta dhe të padrejta, pa përfaqësuar palën e dytë, paragjykim dhe çekuilibër në informacion, por KEMM unanimisht vendosi se artikulli nuk devijon nga parimet e Kodit të Gazetarëve të Maqedonisë, ku zgjedhja e fakteve ofron informacion objektiv dhe pasqyrë në disa aspekte të rëndësishme të temës, shkruan Portalb.mk.

Në zyrën ekzekutive të Këshillit për Etikë në Media të Maqedonisë, më 25 nëntor 2021, Liridon Berisha ka parashtruar ankesë për tekstin me titull “Borxhi i komunës së Tetovës është mbi 24 milionë euro (Infografik)”, i publikuar më 24 nëntor 2021, në portalin e internetit “Portalb.mk” nga gazetari Fisnik Xhelili.

Në ankesë thuhet se teksti përmban raportime të pasakta dhe të padrejta, pa përfaqësuar palën e dytë- Komunën e Tetovës, paragjykim dhe çekuilibër në informacion.

“Në titullin e artikullit potencohet Borxh Komunës Tetovës prej 24 milion euro, kurse në paragrafin e parë shkruani se Komuna e Tetovës ka Borxh vetëm rreth 14 milion euro. Me këtë lloj informimi e çorienton lexuesin ne anë të propagandës subversive. Gjithashtu në lajm nuk ka kërkuar asnjë prononcim nga pala tjetër të cilën edhe nuk e ka kërkuar fare” thuhet në ankesën e Liridon Berishës.

Zyra Ekzekutive e KEMM-së, në përputhje me nenin 14 të Rregullores së Punës së Komisionit për Ankesa, pas pranimit dhe shqyrtimit të ankesës, kontaktoi portalin e internetit “Portalb.mk” dhe kërkoi të komentojë pretendimet e ankesës.

Kryeredaktorja e medias, Elida Zylbeari, e hodhi poshtë ankesën si të pabazë, pasi siç thekson ajo është e pakuptueshme dhe e papranueshme për redaksinë. Ajo sqaron se burimi i tekstit është pikërisht Komuna e Tetovës, gjegjësisht kryetari Bilall Kasami, i cili fillimisht në një seancë të Këshillit komunal i ka bërë të ditur detajet e borxhit dhe një javë më vonë në një konferencë për media.

Krahas përgjigjes ndaj ankesës, Zylbeari ka dhënë edhe linkun nga seanca e Këshillit Komunal dhe nga konferenca për shtyp e kryetarit të Komunës, Bilall Kasamit, për të cilin, siç shprehet, konfirmojnë se informacioni është i saktë dhe i verifikuar. Kryeredaktorja e “Portalb.mk” konsideron se ky nuk është raportim i padrejtë dhe se teksti shumë qartë shpjegon se si është mbledhur borxhi i Komunës së Tetovës.

Ajo thotë se lexuesi në asnjë mënyrë nuk mashtrohet dhe se titulli është i saktë dhe përmbledh gjithë borxhin e Komunës së Tetovës, në të cilin hyjnë edhe shpenzimet e ndërmarrjeve publike dhe shkollave.

“Teksti nuk është aspak i njëanshëm dhe për shkak të balancës në informacion, të gjitha deklaratat e rëndësishme të kryetares së mëparshme janë vendosur me një link të qartë në deklaratën e saj. Po ashtu besojmë se pjesa e ankesës se “nuk është kërkuar qëndrim apo koment nga pala e prekur, gjegjësisht komuna e Tetovës” nuk ka logjikë, sepse komuna është burimi, dhe është pala e prekur. Së fundi, është një lajm nga një ngjarje e përditshme, thelbi i të cilit është vetëm transmetimi besnik i fakteve nga ngjarja, dhe në këtë rast fakti më i rëndësishëm, totali i borxhit dhe struktura e atij borxhi në të cilin ka arritur administrata e re e komunës dhe kryetari” tha Zylbeari në përgjigje të kërkesës.

Vendimi i Këshillit të Etikës?

Komisioni i ankesave konstatoi se ankesa është e PABAZË dhe unanimisht vendosi se nuk kishte shkelje e Kodit të Gazetarëve të Maqedonisë.

Anëtarët e Komisionit nuk gjetën elemente të mjaftueshme në tekstin e kontestuar për t’u deklaruar raportim i pasaktë dhe i padrejtë, palë e dytë e papërfaqësuar dhe paragjykim dhe çekuilibër në informim, pra shkelje të Kodit në nenin 1, të cilit i referohet kërkuesi.

Në mbledhjen e datës 30.11.2021, anëtarët e Komisionit të Ankesave i kanë shqyrtuar ato pretendimet e kërkuesit dhe inspektuan përmbajtjen e mosmarrëveshjes. Komisioni njëzëri ka konstatuar se teksti i “Portalb.mk” nuk devijon nga parimet e Kodit të Gazetarëve të Maqedonisë. Zgjedhja e fakteve ofron informacion objektiv dhe pasqyrë në disa aspekte të rëndësishme të temës.

Ky është informacion i saktë, i nxjerrë nga një burim përkatës dhe i ofruar në baza ditore të ngjarjes zyrtare. Komisioni konstaton se ky është lajm i besueshëm, sepse të dhënat për borxhin e Komunës së Tetovës i ka shprehur kryetari Bilall Kasami, në një seancë të Këshillit të Komunës së Tetovës.

Komisioni nuk ka konstatuar devijime në tekstin ku parashtruesi i kërkesës thekson se mediat në tekst kanë deklaruar dy shuma të ndryshme për borxhin e Komunës së Tetovës (14 milionë e 24 milionë euro), të cilat i kanë lajthitur lexuesit. Anëtarët e Komisionit konstatuan se informacioni është i qartë dhe se të dhënat për borxhin e përgjithshëm prej 24 milionë eurosh të Komunës së Tetovës janë shënuar në titull dhe në paragrafin e parë, si dhe në pjesën ku shuma e deklarohet borxhi, së bashku me borxhin publik, ndërmarrjet dhe shkollat:

“Në shtator të vitit të kaluar vetëm borxhi i komunës pa kompani ka qenë 9,4 milionë euro, ndërsa sot borxhi i komunës së Tetovës është 14,06 milionë euro. Ndërkohë, së bashku me borxhin e ndërmarrjeve publike dhe shkollave, ky borxh është 24.01 milionë euro”.

Komisioni vlerësoi se teksti është i përpunuar profesionalisht, me qasje analitike dhe pjesë vizuale (infografike) me të dhëna të detajuara se sa borxh ka Komuna dhe sa ndërmarrjet publike dhe shkollat. Në të njëjtën kohë është bërë një pasqyrë e lëvizjes së borxheve të Komunës së Tetovës në tetë vitet e fundit. Në kuadër të tekstit mediat transmetojnë edhe deklarata nga e kaluara të ish-kryetares Teuta Arifi, si dhe një kronologji të ngjarjeve që i kanë paraprirë gjendjes aktuale financiare të Komunës.

Qëndrimi i Komisionit është se monitorimi kritik i ngjarjeve, dhe në veçanti i punës së bartësve të funksioneve publike dhe institucioneve shtetërore, është ndër detyrat kryesore të gazetarëve. Në përputhje me Deklaratën për Lirinë e Debatit Politik në Media, figurat politike kanë pranuar të jenë objekt i debatit politik publik, duke u nënshtruar kështu shqyrtimit të vazhdueshëm publik dhe kritikave publike potencialisht të ashpra dhe të forta përmes mediave për mënyrën se si ata kanë kryer. ose kryejnë funksionin e tyre.

Më poshtë e gjeni si dokument vendimin e Këshillit për Etikë në Media:

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button