Nuk mjafton veç të lexojmë

Nuk mjafton veç të lexojmë, duhet edhe të kuptojmë. Por të kuptuarit është një luks që jo të gjithë mund t’ia lejojnë vetes.

Andrea Camilleri, shkrimtar italian.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shiko edhe
Close
Back to top button