RMV, është rritur numri i atyre që sigurohen, për gjashtë muaj janë investuar mbi 17 milion euro

Mbi 15 për qind e të gjithë popullsisë ka siguruar jetën e tyre. Nga të gjithë të siguruarit, 82 për qind kanë polica që sigurojnë vdekjen, por fondet nuk i kthehen të siguruarit nëse rreziku nuk ndodh. 18 për qind të tjerë investojnë në sigurimin e jetës me komponent kursimi që u lejon të marrin paratë me një fitim të caktuar pas skadimit të kontratës së sigurimit të jetës, transmeton Portalb.mk.

“Investimet e përgjithshme të qytetarëve në sigurimin e jetës në gjashtë muajt e parë të këtij viti kanë kaluar 1 miliard denarë (17,3 milionë euro) dhe kjo është 17 për qind më shumë se periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Nga fillimi i këtij viti deri në fund të qershorit janë lidhur mbi 34 mijë kontrata sigurimesh, që është 24,5 për qind më shumë se një vit më parë dhe mbi 278 mijë qytetarë kanë polica të sigurimit të jetës”, tregojnë të dhënat zyrtare të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve (AMS).

Nga numri i përgjithshëm i policave, rreth 229 mijë janë për të ashtuquajturin sigurim rreziku, informojnë nga AMS.

“Në këtë lloj sigurimi, në rast vdekjeje, shuma e sigurimit i paguhet familjarit, bashkëshortit ose përfituesit tjetër të sigurimit. Megjithatë, nëse rreziku nuk ndodh deri në skadimin e kontratës së sigurimit, shoqëria e sigurimit mban të gjitha fondet e investuara. Diç më shumë se 29 mijë është rritur numri i qytetarëve që kanë sigurim rreziku në gjashtë muajt e parë të vitit”, thuhet në njoftimin e AMS-së.

Nga të gjitha kontratat e sigurimit të jetës, mbi 45,000 janë me komponent kursimi. Ky produkt, sipas AMS-së, u mundëson të siguruarve që të marrin fondet e investuara me interes pas skadimit të kontratës së sigurimit. Pagesat e të siguruarve që kanë këtë lloj sigurimi investohen në depozita bankare në obligacione shtetërore ose instrumente të tjera financiare pa rrezik.

“Produkti më i ri i sigurimit nga sfera e sigurimeve të jetës në tregun tonë është sigurimi i quajtur gjerësisht “unit linked”. Me këtë produkt sigurimi, rreziku i investimit përballohet nga i siguruari, dhe një pjesë e parave investohet në fonde investimi, çmimet e tregut të të cilave varen nga lëvizjet e tregjeve rajonale dhe globale të kapitalit. Në këtë lloj sigurimi janë mbi 11.600 polica”, thuhet më tej në njoftimin nga AMS-së.

Në gjashtë muajt e parë të këtij viti, pesë kompanitë e sigurimit të jetës u kanë paguar gjithsej 345 milionë denarë (5,6 milionë euro) për të siguruarit e tyre në bazë të përvojës, ndërprerjes së kontratave ose rrezikut nga vdekja.

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) është organ rregullator i pavarur që rregullon tregun e sigurimeve, mbikëqyr punën e subjekteve të sigurimit, kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të të siguruarve dhe kontribuon në edukimin financiar dhe përfshirjen e popullatës.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button