Debat: Nuk ka vullnet të mjaftueshëm politik për dixhitalizimin e shërbimeve komunale (Video)

Mungon qasja strategjike për zhvillimin e dixhitalizimit në nivel lokal, sepse pothuajse të gjitha strategjitë aktualisht janë të përqendruara në shërbimet e ofruara nga pushteti qendrore, si dhe mungon një sistem i integruar shërbimeve publike që do të garantojë përgjegjësi dhe siguri në ofrimin e shërbimeve për të gjithë qytetarët pa përjashtim. Milla Josifovska-Danilovska, menaxhere programesh në Fondacionin për Internet dhe shoqëri “Metamorfozis” shprehet se komunat nuk e kuptojnë nevojën e dixhitalizimit, shkruan Meta.mk, transmeton Portalb.mk.

JosifovskaDanilovska ishte pjesëmarrëse në panelin e diskutimit: “Transformimi dixhital në komuna elektronike – Si të kalohet praktikisht hendeku midis pritjeve të qytetarëve dhe shërbimeve publike në dispozicion?”, organizuar sot nga Instituti për Qeverisje të Mirë dhe Perspektiva Euro-Atlantike (IDUEP). ) dhe Fondacioni Friedrich Naumann, në bashkëpunim me Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale.

Për temën në hapje të seminarit të sotëm foli edhe Goran Milevski, ministri i Vetëqeverisjes Lokale të Maqedonisë së Veriut; Bozhidar Bozhanov, ministri bullgar i e-Qeverisjes dhe Dixhitalizimit dhe Ivaylo Tsonev, koordinator i projektit në Fondacionin Friedrich Naumann.

Milla Josifovska-Danilovska sqaroi se problem tjetër është edhe shkrim-leximi dixjital, jo vetëm te qytetarët, por edhe te zyrtarët në nivel lokal.

“Ka mungesë të kapaciteteve, si njerëzore, infrastrukturore si dhe financiare. Në komunikimin e vazhdueshëm me komunat drejtpërdrejt ose përmes partnerëve dhe aleatëve tanë në proces, ne kemi parë që jo vetëm qytetarët si përdorues të shërbimeve publike, por edhe administrata publike si ofrues i shërbimeve publike kanë nevojë për e edukim dixhital. Sfidat që lidhen me ndarjen dixhitale tregojnë qartë nevojën për një qasje sistematike dhe investim në përmirësimin e aftësive dixhitale të popullatës dhe administratës, në mënyrë që të sigurohet një nivel i e edukimit dhe aftësive dixhitale që do të justifikojnë investimet në dixhitalizimin e mëtejshëm të shërbimeve”, tha Josifovska-Danilovska.

Gjatë ditës në debat foli edhe Bojan Kordalov nga IDUEP; Dushiica Periqi, drejtoreshë ekzekutive e BNJVL-së; deputetja Monika Zajkova; Pero Kostadinov, kryetar i Komunës së Vallandovës dhe nënkryetar i BNJVL-së dhe Milan Tanceski, drejtor ekzekutiv i “BLINK 42-21”.

Në këtë ngjarje u promovua edhe doracaku “Transformimi dixhital në e-komuna – Si të kalohet praktikisht hendeku midis pritjeve të qytetarëve dhe shërbimeve publike në dispozicion?”.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button