Agjencioni per zbulim: Shkrimet janë thashëtheme

Agjencioni per zbulim i Republikës së Maqedonisë informon opinionin se kohën e fundit disa media vendase dhe të huaja kanë publikuar artikuj që kanë paraqitur të dhënat dhe informatat për punonjësit e Agjencionit për zbullim të  Republikës së Maqedonisë.

Treguesi publik i identitetit dhe fotografive e të punësuarve në Agjencionin për zbulim të Republikës së Maqedonisë ka rrezikuar sigurinë e tyre personale, sigurinë e familjarëve të punonjësve dhe ka  rrezikuar dhe minuar përgjegjësitë statutore ( ligjore)  dhe  metodat e punës  së  Agjencionit pë zbulim të Republikës së Maqedonisë.

Me këto  aktivitete janë shkaktuar pasoja për shërbimin  e cila ishte shkak themelor që agjencioni  të fillojë  procedurë penale para prokurorit kompetent  publik , në përputhje me Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë.

Procedura e filluar ka për qëllim për të përcaktuar përgjegjësinë për fotografitë të publikuara  dhe identitetit të një punonjësi në Agjencionin për zbulim të Republikës së Maqedonisë, me origjinën e fotografisë dhe personi i cili ka pasur qasje në të, dhe mënyrën në të cilën ajo u bë në dispozicion për mediat në të cilën ishte e  botuar.

Është krejtësisht e  papranueshme  që punonjësit e Agjencionit për zbulim  të ekspozohen publikisht në media në Republikën e Maqedonisë, në bazë të spekulimeve, thashethemeve dhe supozimet e publikuara në mediat e huaja, të cilat citojnë burime të shërbimeve informative të huaja të ndërmarra si lajme dhe informacione.

Në raste të tilla  dhe të ngjashme në të ardhmen Agjencioni për zbulim nuk do të bëjë komente të mëtejshme mbi to dhe ato të njejtat  do të jenë të përpunuara në Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë. Për rastet  e veçanta në Goshincë dhe  Kumanovë, në drejtim të qëllimeve të liderëve të strukturës terroriste, objektet e tyre, bazat logjistike, kursin e veprimit të armikut nga ana Agjencionit është bërë paralajmërim i hershëm brenda juridiksionit të tij, në përputhje me ligjin  e Agjencionit për zbulim.

Agjencioni  respekton lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave, si arritje më të lartë demokratike, por gjithmonë  do reagojë para të përgjegjësve  ndaj institucioneve kompetente në publikimin e informacionit të klasifikuar që kanë efekte të dëmshme mbi sistemin e sigurisë së vendit.

Thirrje publike të gjithë personave juridik dhe fizik, duke përfshirë të gjithë  redaktorët dhe gazetarët e mediave  që njohuritë e tyre në lidhje me aktivitetet që rrezikojnë situatën e sigurisë dhe qëllimet për kryerjen e krimeve kundër shtetit të paraqesin në autoritetet kompetente për zbatimin e tyre në procedurë hetimore.

Agjencionit për zbulim i Republikës së Maqedonisë

Lajme të ngjashme

Back to top button