Ognenski nga Oda TIK e Maqedonisë: Digjitalizimi i arsimit duhet të bëhet në disa faza

Oda TIK e Maqedonisë konsideron se digjitalizimi në arsimin e lartë do të mundësojë përparim cilësor, duke siguruar arsim të arritshëm për të gjithë, por duhet të trajtohet me kujdes kur bëhet fjalë për arsimin fillor dhe të mesëm, transmeton Portalb.mk.

Sasha Ognenovski nga Oda e TIK-ut thotë se cilësia mund të arrihet vetëm nëse procesi formësohet që të jetë i pranueshëm nga të gjitha palët që i tangon, pasi futja e këtyre proceseve të reja në arsim përfshin burime shtesë për të gjithë të përfshirët.

“Qëndrimi i Odës TIK është se në fazën e parë është e nevojshme të digjitalizohen përmbajtjet që në mënyrë të përshtatshme, ndërsa para së gjithash vizuale do t’i sigurojnë nxënësve një kuptim të përmbajtjes mësimore, veçanërisht atyre përmbajtjeve për mësimdhënie praktike ose fakultative, të cilat janë të pamundura të kryhen në mjediset e shkollës. Investimi i qeverisë në këtë drejtim duhet të jetë përmes krijimit të një platforme të përshtatshme në internet që do të mundësojë disponueshmërinë e përmbajtjes cilësore, e cila do të jetë e pranueshme për të gjithë, por kryesisht për nxënësit”, thotë Ognenovski.

Ai konsideron se gjatë prokurimit të pajisjeve të përshtatshme për shkollat ​​kërkon po ashtu qasje individuale ndaj prokurimit publik, pasi secili subjekt apo institucion arsimor ka nevoja specifike dhe në përputhje me ato rrethana duhet të krijohet procedurë e përshtatshme për prokurimin e pajisjeve.

“Në lidhje nxënësit, nevojitet të parashikohet ndihmë për të gjitha kategoritë që nuk kanë mundësi adekuate, të cilat mund të realizohen duke dhënë kuponë për blerjen e pajisjeve të nevojshme të TIK”, tha Ognenovski.

Nga kjo Odë, konsiderojnë gjithashtu se është e rëndësishme të mos neglizhohet nevoja për qasje cilësore në përmbajtje, përkatësisht nevojën për të siguruar qasje stabile në internet për të gjithë dhe kudo në vend, që të sigurohet qasje e barabartë në procesin arsimor.

“Në këtë pjesë është e nevojshme të investohet nga autoritetet qendrore dhe lokale, për zhvillimin e rrjetit të internetit në zonat rurale në bashkëpunim me ofruesit e internetit, ndërsa dhoma e TIK është e gatshme të përfshihet në mënyrë aktive në proces duke ua bërë të disponueshme institucioneve kompetente kapacitetet e saj profesionale, e gjitha me qëllim të krijimit të zgjidhjes më të mirë”, thotë Ognenovski.

Përndryshe, digjitalizimi i librave shkollorë ka ngritur polemika të ndryshme. Një grup i organizuar i prindërve ka organizuar bojkotin e procesit mësimor, i cili u ndërpre dje përkohësisht, duke i dhënë kohë Ministrisë së Arsimit që t’i shqyrtojë kërkesat e tyre. Ka pretendime të ndryshme se si mund të ndikojë digjitalizimi i librave te fëmijët. Disa mendojnë se kjo formë do t’i bëjë ata më të varur ndaj pajisjeve teknologjike. Megjithatë Ministria e Arsimit vlerëson se nuk është një trend, por një nevojë reale e nxënësve.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button