Të kërkosh arsye në dashuri …

“Të kërkosh me arsye rrugën te dashuria, është njësoj sikur të kërkosh diellin me qiri”

Thënie nga Rumi . Ai ishte një dijetar poet, jurist dhe teolog mysliman i shekullit 13 nga Persia. Sot e kësaj dite poezitë dhe fjalët e tij mbeten udhërrëfyes spiritual në tërë botën.

Lajme të ngjashme

Back to top button