Asgjë në këtë botë

“Asgjë në këtë botë nuk është si duket, uji që sot të jep jetë, nesër mund të të mbysë”

Rumi ishte një dijetar poet, jurist dhe teolog mysliman i shekullit 13 nga Persia. Sot e kësaj dite poezitë dhe fjalët e tij mbeten udhërrëfyes spiritual në tërë botën.

Lajme të ngjashme

Back to top button