Ose bëhu, ose…

“Ose bëhu i epërm, ose kërkoje epërsinë;
Ose kupto vetë, ose kërko dikë që kupton!”

Rumi ishte një dijetar poet, jurist dhe teolog mysliman i shekullit 13 nga Persia. Sot e kësaj dite poezitë dhe fjalët e tij mbeten udhërrëfyes spiritual në tërë botën.

Lajme të ngjashme

Back to top button