Skadon afati për vendosjen e aparateve fiskale me GPRS

Të gjitha ndërmarrjet të cilat kryejnë qarkullim të të mirave dhe shërbimeve, për të cilat pagesa bëhet me para të gatshme deri më sot kanë fat të instalojnë aparat fiskal me GPRS.

Të dhënat e fundit tregojnë se mbi 38 mijë me sukses janë regjistruar dh lidhur me sistemin  ri të DAP-it për ndjekje on-line të pagesave me para të gatshme.
Pas skadimit të afatit, obliguesit tatimor të cilët nuk shfrytëzojnë sistem fiskal të pajisjes me GPRS do të përballen m gjoba të cilat lëvizin prej 750 euro për person fizik (tregtarë-individë) deri 3.250 euro për personat juridik, si dhe me masë të përkohshme të ndalesës për ushtrim të veprimtarisë në objekt prej 30 ditëve.

Lajme të ngjashme

Back to top button