Afro 5000 subjekte nuk kanë filluar procedurën për aparatet e reja fiskale

Të gjitha firmat të cilët nuk kanë vendosur aparate fiskale GPRS do të ballafaqohen me msën e ndalim të kryerjes së veprimtarisë dhe dënime me para për personat fizik dhe përsonat përgjegjës.

Afati i fundit për vendosjen e aprateve të reja fiskale ishte 31 tetori dhe sipas Drejtorisë së të Hyrave Publike këtë obligim e kanë kryer 3.958 subjekte juridike ndërsa rreth 500 detyrues nuk e kanë filuar procedurën.

Lajme të ngjashme

Back to top button